دانلود فایل


مقاله کادمیوم - دانلود فایلدانلود فایل فروشگاه فایل های دانشجویی کلیه رشته ها و کلیه مقاطع

دانلود فایل مقاله کادمیوم دانلود مقاله کادمیوم 5 ص فرمت word
کادمیوم عنصری فلزی نرم به رنگ سفید مایل به آبی است که براحتی با چاقو بریده می شود .این عنصر در سال 1817 توسط Fredrich Stromeyer دانشمند آلمانی کشف گردید . در بسیاری از موارد مانند روی عمل می کند. این عنصر به عنوان محصول فرعی از تسویه روی بدست می آید . کادمیوم و ترکیبات آن بسیار سمی هستند .
فروشگاه


فایل


مقاله


پروژه


کارآموزی


پایان نامه


رساله


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مقاله کادمیوم در SHIPHAM - سایپرز، باشگاه دانش

مقاله کادمیوم در SHIPHAM, در The Lancet () توسط , , , ,

اثر کادمیوم روی برخی از ویژگی‌های ریخت‌شناسی و فیزیولوژیک گندم ...

cadmium, durum, tolerance index, wheat. اصل مقاله. اثر کادمیوم روی برخی از
ویژگی‌های ریخت‌شناسی و فیزیولوژیک گندم در مرحله گیاهچه‌ای. بابک صارمی راد1،
عزت‌اله اسفندیاری2،*، مجید شکرپور3، امید سفالیان1، آرمن آوانس4 و سید بهمن موسوی5
. 1 اردبیل، دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده کشاورزی، گروه زراعت و اصلاح نباتات.

Study of soil bacterial and crop quality irrigated with treated ...

بنابراین هدف این مقاله بررسي کیفیت باکتریایي خاک و محصول. تحت آبیاري با
فاضالب تصفیه شده بود. W( و1براي بررسي میکروبي در این تحقیق، طرح آماري
بلوک هاي کامل ... نتایج نشان داد که فلزات کادمیوم، کروم و سرب تجمع. یافته در
گیاهان از حد مجاز بیشتر بود. تعداد کلي فرم در پساب. 4/8 × 10( بود. تخم انگل و4 ±
2/2 × 1011 ...

اثر کادمیوم و زئولیت بر صفات رشد شاهی (Lepidium sativum L.) و ...

سبزیکاری. عنوان مقاله [English]. Effect of Cadmium and Zeolite on Vegetative
Growth Parameters of Cress (Lepidium sativum L.) and Radish (Raphanuss
ativus L.) نویسندگان [English]. Samad Khorsandi1؛ Sahebali Bolandnazar2؛
Mohamad Adlypoor3. 1Previous M.Sc. Student, Department of Horticultural
Science, Faculty ...

مجله پژوهش هاي سلولي مولكولي (زيست شناسي ايران)، - Magiran

3 مارس 2015 ... آرشيو شماره هاي گذشته · جستجوي مطالب · سايت اختصاصي · تماس با نشريه · ارسال
الکترونيکي مقاله ... طراحي حسگر زيستي اندازه گيري گلوكز با استفاده از الكترود
اصلاح شده با نانو ذرات اكسيد كادميوم و آنزيم گلوكز اكسيداز سعيد رضايي زارچي ،
مسعود نگهداري صص 354-366 چکيده مشاهده متن [PDF 374KB].

بررسی - مقالات دانشگاهی - دانشگاه فردوسی مشهد

جستجو در مقالات دانشگاهی و کتب استادان دانشگاه فردوسی مشهد. ... 680 - بررسی
کیفیت ساختاری مقالات منتشر شده در مجلات علمی- پژوهشی علوم پزشکی ایران در
سال های 1389-1391 بر اساس دستورالعمل کمیته بین المللی سردبیران مجلات .....
835 - بررسی اثر فاکتور زمان تماس بر ظرفیت و درصد حذف کادمیوم توسط منیزیا (
چکیده)

مقاله اندازه گیری مقادیر فلزات سنگین کادمیوم، کروم، سرب و نیکل در ...

زمینه و هدف: فلزات سنگین ناشی از توسعه صنعت و رهاسازی آن در آبها، در مقابل تجزیه
مقاوم بوده و مقدار آن در ماهی به عنوان یکی از زنجیره های غذایی انسان تجمع می یابند. این
مطالعه به منظور اندازه گیری مقادیر فلزات سنگین کادمیوم، کروم، سرب و نیکل در
بافت خوراکی دوگونه از ماهیان شوریده و سرخو ماهیان خلی جفارس در سال 1382 انجام شد.

اصل مقاله (657 K) - فیزیولوژی محیطی گیاهی

ﺷـﻮﻧﺪ،. ﻋﻼوه ﺑﺮ آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا و اﯾﺠﺎد ﻣﺸﮑﻼت ﺗﻨﻔﺴـﯽ ﺑـﺮاي. اﻧﺴــﺎن. ﻫــﺎ ﻣﺴــﺒﺐ ﺑــﺎران. ﻫــﺎي اﺳــﯿﺪي ﻧﯿــﺰ
ﻫﺴــﺘﻨﺪ. آﻻﯾﻨﺪه. ﻫﺎﯾﯽ ﮐـﻪ. ﺑـﻪ ﻃـﻮر. ﻣﻌﻤـﻮل در ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ. ﮐﺎر. ﺧﺎﻧﻪ. ﻫﺎ در ﻫﻮا رﻫﺎ ﻣﯽ. ﺷﻮﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ. SO2.
،. CO. ،. NO2. و ﻓﻠـﺰات ﺳـﻨﮕﯿﻦ ﻫﺴـﺘﻨﺪ. (. Liu and Ding, 2008 .) ﺧﺎك. ﻫﺎي ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﻌـﺎدن و. ﺗﺄﺳ. ﯿ.
ﺴـﺎت. ذوب ﻓﻠـﺰ، ﺑـﻪ. *. ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل: [email protected] ﺷﺪت ﺑﺎ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﮐـﺎدﻣﯿﻮم.

کادمیم - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

کادمیم عنصر شیمیایی است که در جدول تناوبی با نشان Cd و عدد اتمی ۴۸ قرار
گرفته‌است. کادمیم عنصری نسبتاً" کمیاب، نرم، با رنگ سفید مایل به آبی و فلز
انتقالی سمی است که در سنگ معدن روی وجود داشته و در باتریها به مقدار زیادی مورد
استفاده قرار می‌گیرد.

مقاله ترجمه شده محیط زیست با عنوان فارسی حذف یونهای کادمیوم و روی از ...

26 جولای 2016 ... عنوان انگلیسی مقاله: 824-m-shimi &mohit zist - Copy. عنوان فارسی مقاله: حذف
یونهای کادمیم و روی از پسابهای صنعتی با استفاده از نانوجاذبهای مغناطیسی جدید.
دانلود رایگان مقاله انگلیسی از لینک زیر: ۸۲۴-m-shimi &mohit zist-1 (1) (1). ———
————————————————————————. **برای سفارش ...

اصل مقاله (1193 K) - دانش آب و خاک

13 ژانويه 2014 ... ﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺮاي ﻋﻨﺼﺮ ﻛﺎدﻣﻴﻢ. 40. درﺻﺪ. ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎﻻي ﻓﺎﻛﺘﻮر آﻟﻮدﮔﻲ ﺳﺮب، روي، ﻛﺎدﻣﻴﻢ و ﻣﺲ
(ﮔﺮوه اول) در ﻛﺎرﺑﺮي ﺷﻬﺮي و ﻓﺎﻛﺘﻮر آﻟﻮدﮔﻲ. آﻫﻦ، ﻣﻨﮕﻨﺰ، ﻛﺮوم، ﻛﺒﺎﻟﺖ و ﻧﻴﻜﻞ (ﮔﺮوه دوم) در ﻛﺎرﺑﺮي
ﻛﺸﺎورزي و ﻣﺮاﺗﻊ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. روي ﻫﻢ. اﻧﺪازي ﻧﻘﺸﻪ. ﻫﺎي. ﻓﺎﻛﺘﻮر آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺮ. ﻳﻚ از. ﻓﻠﺰات. ﺑﺎ ﻧﻘﺸﻪ ﻛﺎرﺑﺮي
اراﺿﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ. ﻓﻠﺰات. ﮔﺮوه اول ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ. ﻫﺎي. اﻧﺴﺎﻧﻲ و. ﻓﻠﺰات.

اهداف دفترتحقیقات - مرکز تحقیقات کاربردی معاونت بهداد

6-امکان سنجی طراحی حسگر زیستی فلزات سنگین نظیر سرب و کادمیوم با استفاده
از روش های مهندسی زنتیک 7-استفاده از فناوری تحریک و مهار مغز با امواج مغناطیسی
برای استخراج اطلاعات از منابع انسانی 8-کیت ژنتیکی شناساگر آرترواسکلروزیس
عروق کرونر 9-طراحی و ساخت نانو کورکومین دندروزومی جهت مهار تولید اکسیدانها و ...

پیشینه تحقیق و پایان نامه و پروژه دانشجویی

تحقیق اسطوره ی نور و ظلمت و جهان‌شناسی گنوسی و جهان‌شناسی آیین مانوی و نور و
ظلمت از دیدگاه های عرفانی. دسته: رشته ادبیات. فرمت : word | صفحات : 91. قیمت:
8000 تومان. [ توضیحات بیشتر ] · تحقیق مفهوم عملکرد مدیریت، کارایی اطلاعاتی،
عدم تقارن اطلاعاتی و همچنین محافظه کاری شرطی و غیر شرطی. دسته: رشته حسابداری.

تاثیرکودهای پتاسیمی بر گیاه‌پالایی سرب و کادمیوم در یک خاک آلوده ...

تاثیرکودهای پتاسیمی بر گیاه‌پالایی سرب و کادمیوم در یک خاک آلوده توسط
اسطوخودوس(L. Lavendula Officnalis. مقاله 15، دوره 23، شماره 3، مرداد و شهریور 1395،
صفحه 273-287 XML اصل مقاله (622 K). نوع مقاله: مقاله پژوهشی. شناسه دیجیتال (DOI
): 10.22069/jwfst.2016.3198. نویسندگان. زهره محمدیان ؛ احمد غلامعلی زاده آهنگر؛ مریم
قربانی؛ ...

مقاله اندازه گیری مقادیر فلزات سنگین کادمیوم، کروم، سرب و نیکل در ...

زمینه و هدف: فلزات سنگین ناشی از توسعه صنعت و رهاسازی آن در آبها، در مقابل تجزیه
مقاوم بوده و مقدار آن در ماهی به عنوان یکی از زنجیره های غذایی انسان تجمع می یابند. این
مطالعه به منظور اندازه گیری مقادیر فلزات سنگین کادمیوم، کروم، سرب و نیکل در
بافت خوراکی دوگونه از ماهیان شوریده و سرخو ماهیان خلی جفارس در سال 1382 انجام شد.

ارزیابی ریسک سلامت انسان ناشی از مصرف گیاهان آلوده به عنصر کادمیوم

ارزیابی ریسک سلامت انسان ناشی از مصرف گیاهان آلوده به عنصر کادمیوم. مقالات آماده
انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آبان 1396 XML. نوع مقاله: مقاله
پژوهشی. نویسندگان. خدیجه نوروزی خطیری ؛ علیرضا پرداخنی؛ سجاد گنجه ای. 1
دانشگاه تهران. 2استادیار دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران. 3مربی مرکز آموزش عالی
علمی ...

اثر سطوح مختلف کادمیم و روی بر عملکرد و جذب عناصر ریز مغذی در گندم ...

Effect of Cadmium and Zinc Levels on Yield and Nutrient Uptake in Wheat. JWSS
. 2012; 16 (61) :167-179. URL: http://jstnar.iut.ac.ir/article-1-2437-fa.html. سیروس
جعفری ، زهرا ایرانشاهی ، قدرت ا... فتحی ، سید عطاا... سیادت . اثر سطوح مختلف کادمیم
و روی بر عملکرد و جذب عناصر ریز مغذی در گندم رقم چمران. مجله علوم آب و خاک. ۱۳۹۱ ...

بررسی میزان سرب، جیوه و کادمیوم در اندام‌های ماهی شیربت (Barbus ...

بررسی میزان سرب، جیوه و کادمیوم در اندام‌های ماهی شیربت (Barbus grypus) و بیاح (
Liza abu) بومی رودخانه کارون منطقه اهواز در سال 1389. مقاله 5، دوره 2، 4 (8) زمستان،
زمستان 1391، صفحه 53-60 XML اصل مقاله (303 K). نوع مقاله: علمی پژوهشی.
نویسندگان. علی قربانی رنجبری ؛ نازنین قربانی رنجبری؛ زهرا قربانی رنجبری؛
محمد حسین ...

تاثیرکودهای پتاسیمی بر گیاه‌پالایی سرب و کادمیوم در یک خاک آلوده ...

تاثیرکودهای پتاسیمی بر گیاه‌پالایی سرب و کادمیوم در یک خاک آلوده توسط
اسطوخودوس(L. Lavendula Officnalis. مقاله 15، دوره 23، شماره 3، مرداد و شهریور 1395،
صفحه 273-287 XML اصل مقاله (622 K). نوع مقاله: مقاله پژوهشی. شناسه دیجیتال (DOI
): 10.22069/jwfst.2016.3198. نویسندگان. زهره محمدیان ؛ احمد غلامعلی زاده آهنگر؛ مریم
قربانی؛ ...

مقاله کادمیوم در آب آشامیدنی منابع، استانداردها و روشهای حذف - سیویلیکا

کادمیوم یکی از فلزات سنگین سمی است که از راه های مختلف نظیر پساب های صنعتی،
خانگی، کشاورزی و مکان های دفن غیر بهداشتی مواد زاید شهری و صنعتی وارد منابع ...

ﻣﺎﻫﯽ ي ﺗﺎس ﺗﺠﻤﻊ زﯾﺴﺘﯽ ﮐﺎدﻣﯿﻮم ﻣﺤﻠﻮل در آب و ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ - مجله دامپزشکی ایران

ﭘﺎﯾﯿﺰ. 1393. ﻣﺠﻠﻪ داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ اﯾﺮان، دوره. دﻫﻢ. ، ﺷﻤﺎره. ،3. ﭘﺎﯾﯿﺰ. 1393. 83. ﺗﺠﻤﻊ زﯾﺴﺘﯽ ﮐﺎدﻣﯿﻮم ﻣﺤﻠﻮل
در آب و ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻻﺷﻪ. ي ﺗﺎس. ﻣﺎﻫﯽ. اﺳﺘﺮﻟﯿﺎد. (. Acipenser ruthenus. ) ﻣﺮﺿﯿﻪ ﻋﺮوﺟﻌﻠﯽ. 1.
، ﻓﺎﻃﻤﻪ ﭘﯿﮑﺎن. ﺣﯿﺮﺗﯽ. 2. ، ﺳﺎﻻر دراﻓﺸﺎن. 2. *. و ﻧﺼﺮاﻟﻪ ﻣﺤﺒﻮﺑﯽ. ﺻﻮﻓﯿﺎﻧﯽ. 3. ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ. 3: /7/. 92.
ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش. 3: /2/. 93. ﭼﮑ. ﺪهﯿ. در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ. اﺛﺮات ﻏﻠﻈﺖ. ﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﮐﺸﻨﺪه ﮐﺎدﻣﯿﻮم ﻣﺤﻠﻮل در آب ﺑﺮ. ﻔﯿﮐ.

تاثير فلزات سنگين روي و کادميم بر فرآيند تنفس ميکروبي در دو ...

دانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی تاثير فلزات سنگين روي و کادميم بر
فرآيند تنفس ميکروبي در دو خاک آهکي و غيرآهکي.

مقاله کادمیوم در آب آشامیدنی منابع، استانداردها و روشهای حذف - سیویلیکا

کادمیوم یکی از فلزات سنگین سمی است که از راه های مختلف نظیر پساب های صنعتی،
خانگی، کشاورزی و مکان های دفن غیر بهداشتی مواد زاید شهری و صنعتی وارد منابع ...

SID.ir | فهرست استنادهای مقاله تاثير فلزهاي سنگين (کادميوم، مس، سرب ...

1 : تاثيرات عناصر روي (Zn) و منگنز (Mn) بر پويايي جمعيت، رشد، محتواي
کلروفيل a و کاروتنوئيدها در جلبک سبز ميکروسکوپي Scenedesmus
quadricauda · اصل مقاله ...

مقاله کادمیوم در آب آشامیدنی منابع، استانداردها و روشهای حذف - سیویلیکا

کادمیوم یکی از فلزات سنگین سمی است که از راه های مختلف نظیر پساب های صنعتی،
خانگی، کشاورزی و مکان های دفن غیر بهداشتی مواد زاید شهری و صنعتی وارد منابع ...

پیشینه تحقیق و پایان نامه و پروژه دانشجویی

تحقیق اسطوره ی نور و ظلمت و جهان‌شناسی گنوسی و جهان‌شناسی آیین مانوی و نور و
ظلمت از دیدگاه های عرفانی. دسته: رشته ادبیات. فرمت : word | صفحات : 91. قیمت:
8000 تومان. [ توضیحات بیشتر ] · تحقیق مفهوم عملکرد مدیریت، کارایی اطلاعاتی،
عدم تقارن اطلاعاتی و همچنین محافظه کاری شرطی و غیر شرطی. دسته: رشته حسابداری.

باتری نیکل-کادمیم - پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

مروری بر روش های مختلف شارژ باتری های پرکاربرد در دستگاههای قابل حمل.
Comments, (0). Like, (0). Folder_heart, Spinner. Printer. Email_attach. مقاله‌های
همایش‌های ایران . مجموعه مقالات اولین همایش ملی باتری. نويسنده: محمدصادق رحیمیان امام |
نویسنده: حمیدرضا حسینی · دریافت فایل Pdf. چکیده ندارد. نمایه ها: باتری |. پرکردن |.

اثر سطوح مختلف کادمیم و روی بر عملکرد و جذب عناصر ریز مغذی در گندم ...

Effect of Cadmium and Zinc Levels on Yield and Nutrient Uptake in Wheat. JWSS
. 2012; 16 (61) :167-179. URL: http://jstnar.iut.ac.ir/article-1-2437-fa.html. سیروس
جعفری ، زهرا ایرانشاهی ، قدرت ا... فتحی ، سید عطاا... سیادت . اثر سطوح مختلف کادمیم
و روی بر عملکرد و جذب عناصر ریز مغذی در گندم رقم چمران. مجله علوم آب و خاک. ۱۳۹۱ ...

DOURAN Portal V3.9.8.8 - موسسه تحقیقات خاک و آب

مقالات: -Tehrani, M.M. and M.J. Malakouti (1997). Effects of K and micro-nutrients
on the increase of sugar contents of beets in Iran., Regional Workshop on Food
Security and Balanced Fertilization, International Potash Institute(IPI), Ege
University, Ezmir, Turkey. ... حد مجاز کادميم در کودهای شيميايی، محصولات زراعی و
باغی.

بررسی میزان سرب، جیوه و کادمیوم در اندام‌های ماهی شیربت (Barbus ...

بررسی میزان سرب، جیوه و کادمیوم در اندام‌های ماهی شیربت (Barbus grypus) و بیاح (
Liza abu) بومی رودخانه کارون منطقه اهواز در سال 1389. مقاله 5، دوره 2، 4 (8) زمستان،
زمستان 1391، صفحه 53-60 XML اصل مقاله (303 K). نوع مقاله: علمی پژوهشی.
نویسندگان. علی قربانی رنجبری ؛ نازنین قربانی رنجبری؛ زهرا قربانی رنجبری؛
محمد حسین ...

ارزیابی ریسک سلامت انسان ناشی از مصرف گیاهان آلوده به عنصر کادمیوم

ارزیابی ریسک سلامت انسان ناشی از مصرف گیاهان آلوده به عنصر کادمیوم. مقالات آماده
انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آبان 1396 XML. نوع مقاله: مقاله
پژوهشی. نویسندگان. خدیجه نوروزی خطیری ؛ علیرضا پرداخنی؛ سجاد گنجه ای. 1
دانشگاه تهران. 2استادیار دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران. 3مربی مرکز آموزش عالی
علمی ...

بررسی میزان سرب، جیوه و کادمیوم در اندام‌های ماهی شیربت (Barbus ...

بررسی میزان سرب، جیوه و کادمیوم در اندام‌های ماهی شیربت (Barbus grypus) و بیاح (
Liza abu) بومی رودخانه کارون منطقه اهواز در سال 1389. مقاله 5، دوره 2، 4 (8) زمستان،
زمستان 1391، صفحه 53-60 XML اصل مقاله (303 K). نوع مقاله: علمی پژوهشی.
نویسندگان. علی قربانی رنجبری ؛ نازنین قربانی رنجبری؛ زهرا قربانی رنجبری؛
محمد حسین ...

اثر کادمیوم و زئولیت بر صفات رشد شاهی (Lepidium sativum L.) و ...

سبزیکاری. عنوان مقاله [English]. Effect of Cadmium and Zeolite on Vegetative
Growth Parameters of Cress (Lepidium sativum L.) and Radish (Raphanuss
ativus L.) نویسندگان [English]. Samad Khorsandi1؛ Sahebali Bolandnazar2؛
Mohamad Adlypoor3. 1Previous M.Sc. Student, Department of Horticultural
Science, Faculty ...

پاورپوینت شهر مشهد

دانلود پاورپوینت برنامه آموزشی مدیریت پسماند نیروهای خدماتی بیمارستان - 13 اسلاید

دوام آوردن, تنها راه موفقیت

پروژه کریر

دوام آوردن, تنها راه موفقیت

تحقیق آماده درباره کودکان استثنایی 24 ص

دانلود مقاله كاهش آلودگي زيست محيطي با كاربرد الكل در سوخت خودرو

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان شناخت مراحل انجام هزینه و وصول درآمد در سازمان های دولتی در 41 اسلاید

پاورپوینت رشته زمين شناسي 150 اسلاید

تحقیق آماده در مورد نماز و تاثیر آن در تحکیم و تقویت بنیان خانواده