دانلود فایل


تحقیق درباره بررسي عوامل موثر بر رضايت شغلي كاركنان سازمان مديريت و برنامه ريزي - دانلود فایلدانلود فایل پایان نامه بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان سازمان مدیریت و برنامه ریزیچکیده تحقیقچکیده بررسی حاضر تحت عنوان ( بررسی عوامل مؤثر در ان

دانلود فایل تحقیق درباره بررسي عوامل موثر بر رضايت شغلي كاركنان سازمان مديريت و برنامه ريزي لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 54

بررسي عوامل موثر بر رضايت شغلي كاركنان سازمان مديريت و برنامه ريزي
چكيده تحقيق
چكيده بررسي حاضر تحت عنوان بررسي عوامل مؤثر در انگيزش شغلي كارشناسان سازمان برنامه و بودجه كشور بر اساس نظرية سلسله مراتبي نيازهاي مازلو، در سال 77-1376 به شرح زير است:
در مباحث مربوط به مديريت، بحثهاي مديريت نيروي انساني و انگيزش كاركنان جايگاه ويژه اي دارند. مديريت در كنار ساير كاركردهاي خود ضمت بكارگيري روشهاي براي جذب مناسب ترين افراد براي مناسب ترين كارها، بخشي از كاركرد خود را مصروف نگهداري نيروي جذب شده به سازمان و فعال نگاه داشتن آنها مي كند كه اين امر بدون شناخت از انگيزه ها و علايق افراد سازمان ميسر نخواهد بود. چون با باز شناخت علايق و انگيزه ها و همچنين عواملي كه باعث نارضايتي كاركنان مي شود بهتر مي توان كاركنان را به تلاش بيشتر درجهت تحقق اهداف سازمان ترغيب و تشويق نمود و بدينوسيله به كار آيي و ثمر بخشي آنان افزود. لذا در مورد كارشناسان سازمان برنامه و بودجه كشور كه از عمده ترين عوامل تصميم گير براي تحقق اهداف سازمان برنامه و بودجه كشور مي باشند نيز موارد فوق صدق مي كند.
در اين بررسي روش تحقيق توصيفي است كه از فراواني و در صد استفاده شده است، و براي تجزيه و تحليل داده ها در آمار استنباطي از روش مجذورخي (X2 ) بهره گرفته شده است. جامعة آماري اين پوشش عبارتست از : كليه كارشناسان رسمي كه در سازمان برنامه و بودجه كشور واقع در شهر تهران، ميدان بهارستان مشغول به كار بوده و مجموعاً تعدادشان 650 نفر مي باشد. همچنين حجم نمونه مورد بررسي پس از محاسبه ، 80 نفر در نظر گرفته شد. ابزار اندازه گيري در پژوهش حاضر پرسشنامه اي است كه بر اساس پرسشنامة نگرش سنجي ليكرت تهيه و تنظيم شده و از 30 سئوال تشكيل شده است.
اعتبار يا پاياني پرسشنامه از روش محاسبه ضريب آلفاي كرونباخ مورد نسجش قرار گرفت كه ميزان آن عبارتست از : 80/0=a =r11 ، كه با توجه به ضريب بدست آمده مي توان پيش بيني گروهي و حتي انفرادي دقيقي نمود.
پس از تجزيه و تحليل استنباطي داده ها، نتايج زير بدست آمد:
فرضيه اول در سطح 01/0=a خطا تأييد شد و نتيجه شد كه : بين ميزان تأمين نيازهاي فيزيو لوژيكي با انگيزش شغلي نمونه مورد پژوهش رابطه معني داري وجود دارد.
فرضيه سوم در سطح 01/0= a خطا تأييد شد و نتيجه گرفته شد كه : ميزان استقرار ارشديت در سازمان با انگيزش شغلي نمونه مورد پژوهش رابطة معني داري وجود دارد.
فرضية چهارم، با قبول 01/0= a خطا تأييد گرديد و نتيجه شد كه: بين ميزان تأمين مزاياي جانبي غير رسمي ( شامل بيمه از كار افتادگي و بيمه بيكاري، بيمه درماني و...) نمونه مورد پژوهش با انگيزش شغلي آنان رابطة معني داري وجود دارد.
پس از آزمون فرضيه پنجم، اين فرضيه در سطح 01/0= a خطا تأييد شد و نتيجه گرفته شد كه: بين ميزان مشاركت كارشناسان مورد پژوهش در كارهاي گروهي داخل و خارج از سازمان با انگيزش شغلي آنان رابطة معني داري وجود دارد.
فرضيه ششم با قبول 01/0= a خطا تآييد شد و نتيجه گرفته شد كه : ميزان پذيرش اجتماعي نمونه مورد پژوهش در داخل و خارج از سازمان با انگيزش شغلي آنان رابطة معني داري وجود دارد.
فرضيه هفتم در سطح 01/0= a خطا تأييد شد و نتيجه گرفته شد كه : بين ميزان آزادي و ابتكار عمل نمونه مورد پژوهش در انجام فعاليهاي سازماني با انگيزش شغلي آنها رابطة معني داري وجود دارد.

فصل اول
مقدمه پژوهش
طرح مسأله
سئوالات تحقيق
اهميت موضوع تحقيق
فرضيه هاي تحقيق
تعاريف عملياتي

بررسی


عوامل


موثر


بر


رضایت


شغلی


کارکنان


سازمان


مدیریت


و


برنامه


ریزیپایان


نامهتحقیق درباره بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان سازمان م


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مدیریت توزیع برق نورآباد - شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان

بررسی رابطه بین میزان استقرار نظام پیشنهادات ، رضایت شغلی و توانمند سازی
کارکنان. بیست و ... برنامه ریزی گسترش تولید وانتقال با توجه به حد قابلیت
بارگذاری شبکه توزیع با استفاده از تئوری بازی و ANN(شبکه های عصبی مصنوعی
) .... عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی و ارائه مدل در شرکت توزیع برق استان
لرستان.

عوامل مؤثر بر ميزان تعهد سازماني و رضایت شغلی کارمندان بانک کشاورزی

باتوجه به برخي اختلاف نظرها درباره ميزان تاثير تعهد سازماني بر رفتار کارکنان در
سازمان ، بررسي موضوع ميزان تعهد سازماني و رضایت شغلی كاركنان بانک کشاورزی
استان هرمزگان برای مدیران اين سازمان ضروری به نظر می رسد. زيرا اين بانک داراي
شعبات متعددي در سطح استان و كشور مي باشد و پيوند نزديكي با مشتریان خود دارد،
لذا ...

عوامل موثر بر بهره وری

یافته های تحقیق نشان می دهد از جمله مهم ترین فاكتور های موثر بر بهره‌وری در این نوع
صنایع عبارتند از آموزش كاركنان ، انتظارات مشتری ، برنامه های آموزشی چند مهارتی ،
سبك مدیریت ، كیفیت خدمات ، ساختار سازمان ، بكارگیری كاركنان ، رضایت مندی
كاركنان ، توانمند سازی كاركنان . نتایج رتبه بندی عوامل موثر بر بهره‌وری در این
تحقیق ...

توسعه منابع انساني - رضایت شغلی و ترک خدمت در بین کارکنان

13 آوريل 2014 ... بنابراین از جمله تلاشهای مدیریت سازمانها در جهت حفظ و نگهداری منابع انسانی که
ثروت اصلی هر سازمانی محسوب می شود ایجاد رضایت و پیشگیری از تمایل ترک خدمت
پرسنل می باشد. اما بدیهی ... حاکم بر جامعه و سازمان, تحقیقات و پژوهشهایی صورت
پذیرد و عوامل موثر بر رضایت و میل به ترک خدمت را شناسایی نمود. رضایت ...

لیست پایان نامه های دفاع شده

12 جولای 2014 ... ١١, ابوالقاسم نوروز علی, بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با اثر بخشی. مطالعه موردی:
کارکنان ستاد مرکزی سازمان تامین اجتماعی, کارشناسی ارشد, مدیریت دولتی, دانشگاه
آزاد اسلامی واحد فیروز کوه, فیروز کوه, ١٣٩١, فرهنگ سازمانی، اثربخشی. ٩١M.A٠٠١١.
دریافت فایل. ١٢, شاهرخ عامری, بررسی عوامل موثر بر ارتقای شغلی ...

بررسي موانع و ارائه راهكارهاي مناسب جهت برقراري نظام مديريت كيفيت جام

فراهم آمدن اطالعات مفید از این پژوهش. راهنمای مدیران جهت برنامه ریزی های آتی سازمان
خواهد بود. واژه های کلیدی: تفویض اختیار،. دانش ومهارت، قدرت، پادا. ش. ، رضایت شغل. -
1 ..... [.9. بررسی نگرش کارکنان درباره ی عوامل مؤثر در رضا. یت شغلی و ترک خدمت. :
این. تحقیق در سال. 1370. ،. توسط دکتر محمود ساعتچی عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه
.

دانشگاه علوم پزشکی گلستان - salamat - مرکز تحقیقات مدیریت ...

مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و توسعه اجتماعی، نام دانشکده (در صورت نیاز)،
دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران *نحوه درج .... عوامل موثر بر رضایت
شغلی کارکنان مرکز بهداشت: یک مطالعه مقطعی در شهرستان گنبد. ... 1-طرح
تحقیقاتی بررسی میزان رضایت مردم از برنامه پزشک خانواده روستایی در شهرستان
ترکمن در سال 1394.

بررسي عوامل مؤثر بر استرس شغلي كاركنان شركت گاز شهر تهران و ارائه

19 فوریه 2013 ... از اين‌رو، با توجه به اين‌كه يكي از ابزار گرداوري اطلاعات پرسشنامه مي‌باشد؛ لذا به
طراحي پرسشنامه‌اي جهت بررسي عوامل مؤثر بر استرس شغلي كاركنان و ارائه الگوي
بهينه پرداخته شده است و با توجه به جامعه آماري اين تحقيق كه كليه مديران و كارشناسان
شركت گاز شهر تهران به تعداد 550 نفر مي باشد جمعا 226 پرسشنامه با ...

توسعه منابع انساني - رضایت شغلی و ترک خدمت در بین کارکنان

13 آوريل 2014 ... بنابراین از جمله تلاشهای مدیریت سازمانها در جهت حفظ و نگهداری منابع انسانی که
ثروت اصلی هر سازمانی محسوب می شود ایجاد رضایت و پیشگیری از تمایل ترک خدمت
پرسنل می باشد. اما بدیهی ... حاکم بر جامعه و سازمان, تحقیقات و پژوهشهایی صورت
پذیرد و عوامل موثر بر رضایت و میل به ترک خدمت را شناسایی نمود. رضایت ...

متن کامل قانون مدیریت خدمات کشوری | وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

قانون مدیریت خدمات کشوری مشتمل بر 128 ماده و 106 تبصره در جلسه مورخ هشتم مهر ماه
1386 کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه مدیریت خدمات کشوری مجلس شورای اسلامی
طبق اصل هشتاد و پنجم ... ی- تحقیقات بنیادی، آمار و اطلاعات ملی و مدیریت کشور ...
ماده12- سازمان: منظور از سازمان در این قانون سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشد
.

ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺮﮐﺰ - همایش

ﮐﻪ. اوﻟﯿﻦ. و. ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ. ﻧﺘﯿﺠﻪ. ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي. ﮐﺎرﮐﻨﺎن. آﻣﻮزش. دﯾﺪه. اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ. اﺳﺖ و. آﻣﻮزش.
ﺷﻐﻠﯽ. ﻣﺴﺘﻤﺮ. ﻣﺪﯾﺮان. و. ﮐﺎرﮐﻨﺎن. ﻣﯽ. ﺗﻮاﻧﺪ. ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮي. در. ﭘﯿﺸﺒﺮد اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ. داﺷﺘﻪ. ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬا. دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ.
ﺑﻪ ..... ﺑﺮرﺳﯽ. ﺗﺄﺛﯿﺮ. دوره ﻫﺎي. آﻣﻮزﺷﯽ. ﺑﺮ. ﭼﻬﺎر. ﺷﺎﺧﺺ. رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ. ﮐﺎرﮐﻨﺎن،. اﻧﮕﯿﺰه. اﻧﺠﺎم. ﮐﺎر.
ﮐﺎرﮐﻨﺎن،. اﺳﺘﻔﺎده. ﺑﻬﯿﻨﻪ. ﮐﺎرﮐﻨﺎن. از. ﻣﻨﺎﺑﻊ. ﺳﺎزﻣﺎن. و. ﻣﻬﺎرت. اﻧﺠﺎم. ﮐﺎر. ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﺳﺘﻔﺎده. ﮔﺮدﯾﺪ . ﻧﺘﺎﯾﺞ. اﯾﻦ.
ﺗﺤﻘﯿﻖ.

بررسي عوامل مؤثر بر استرس شغلي كاركنان شركت گاز شهر تهران و ارائه

19 فوریه 2013 ... از اين‌رو، با توجه به اين‌كه يكي از ابزار گرداوري اطلاعات پرسشنامه مي‌باشد؛ لذا به
طراحي پرسشنامه‌اي جهت بررسي عوامل مؤثر بر استرس شغلي كاركنان و ارائه الگوي
بهينه پرداخته شده است و با توجه به جامعه آماري اين تحقيق كه كليه مديران و كارشناسان
شركت گاز شهر تهران به تعداد 550 نفر مي باشد جمعا 226 پرسشنامه با ...

بررسی عوامل موثربر بهبود عدالت پرداخت حقوق و دستمزد در دستگاههای ...

2 فوریه 2016 ... در این تحقیق عوامل موثر بر بهبود عدالت پرداخت حقوق و دستمزد در دستگاههای اجرایی
با توجه به فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را در اداره کل زندانهای استان .... که این
امر می تواند به طور موثر موجب اتلاف انرژی نیروی انسانی در سازمانها و کاهش تعهد و
رضایت شغلی و در نهایت منجر به کاهش بهره وری در سازمان گردد (۱۳۹۳).

مقاله بررسی میزان رضایت شغلی کارکنان توزیع برق مشهد و عوامل موثر ...

بررسی میزان رضایت شغلی کارکنان توزیع برق مشهد و عوامل موثر بر آن بر اساس
تلفیقی از نظریه هرزبرگ و آرمیچل. اعتبار موردنیاز: ۱ | تعداد صفحات: ۱۱ ... امروزه
ثابت شده است هر اندازه مدیران سازمانها نسبت به افزایش رغبت شغلی کارکناناندیشه
کنند، به گردش مطلوب فرایند کار در سازمان کمک نموده اند..نتایج پژوهش های مختلف
نشان داده ...

دانلود رایگان مقاله انگلیسی ترجمه شده رشته مدیریت 2015 | Ali Asghar ...

13 ا کتبر 2017 ... M630- مقاله انگلیسی ترجمه شده مدیریت 2015 : مطالعه ارزیابی عملکرد سیستم
برنامه ریزی منابع سازمان (ERP) با استفاده از رویکرد کارت امتیازی متوازن کمی ·
M624- مقاله ... M605- دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2015:
رضایت کارکنان از عوامل ابقاء: بررسی نقش سازگاری شغلی · M604- دانلود ...

بررسی عوامل مرتبط با رضایت شغلی و رابطه آن با جو سازمانی در بین ...

پس از تجزیه و تحلیل نتایج حاصل، مشخص شد که بین ماهیت کار، ویژگی مدیران،
حقوق و مزایا، ویژگی همکاران و شرایط ارتقا کارکنان و رضایت شغلی همبستگی وجود
دارد. ... تحقیقی تحت عنوان "بررسی تحلیلی عوامل مؤثر در رضایت شغلی دبیران در
شهرستان خوی" توسط محمد وفایی مهر انجام شده است که بر اساس یافته های تحقیق(1)
بین ...

های رزمی بندی عوامل موثر بر انگیزش شغلی کارکنان ناوگروه شناسایی و ...

تحقیق. حاضر شناسايي و رتبه. بندی عوامل موثر بر انگیزش شغلي کارکنان ناوگروه.
های رزمي در دريانوردی. های. بلندمدت. است. درواقع. محققان. به دنبال. پاسخ. به. اين ....
مالکیت. رواني،. وجود. مشاوراني. خبره. جهت مشورت. و. برنامه. ريزی. با. آن. ها. بر. شمرده.
که. اين. عوامل. را. در. حیطه. دانش،. مهارت. ها،. نظرات. و. شبکه. اجتماعي بررسي. کرده.
است.

بررسي موانع و ارائه راهكارهاي مناسب جهت برقراري نظام مديريت كيفيت جام

فراهم آمدن اطالعات مفید از این پژوهش. راهنمای مدیران جهت برنامه ریزی های آتی سازمان
خواهد بود. واژه های کلیدی: تفویض اختیار،. دانش ومهارت، قدرت، پادا. ش. ، رضایت شغل. -
1 ..... [.9. بررسی نگرش کارکنان درباره ی عوامل مؤثر در رضا. یت شغلی و ترک خدمت. :
این. تحقیق در سال. 1370. ،. توسط دکتر محمود ساعتچی عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه
.

دانشکده علوم ارتباطات - سامانه بانک اطلاعات پایان نامه - دانشگاه آزاد ...

15, بررسی عوامل موثر بر رفتار بار – نشست سیستم‌های پی‌شمع متصل و منفصل با
مدلسازی عددی, سروناز رجبی هرسینی, دانشکده فنی و مهندسی, عمران, 1396-06-07. 16,
مفهوم ... 18, مدل ریاضی جدید تلفیقی از تصمیمات برنامه ریزی تولید و زمانبندی
برای محصولات منجمد, مهسا ابدالی, دانشکده فنی و مهندسی, مهندسی صنایع, 1395-10-16.

دانلود پایان نامه رضایت شغلی کارکنان سازمان مديريت و برنامه ريزي

از آنجا که محقق خود چندی است در سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان کارشناس
تحقیقات مشغول به کار می باشد و بارها شاهد تغییر و حیات کارشناسان این سازمان
بوده است لذا همواره این ... عنوان کامل: بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان
سازمان مدیریت و برنامه ریزی. دسته: مدیریت. فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش).
تعداد صفحات: ۵۴.

بررسی رابطه بین ویژگی های پنج گانه شخصیت با اشتیاق شغلی در ...

بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان سازمان مدیریت و... مقاله کامل بررسی
عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان سازمان مدیریت و برنامه ریزی در 54 صفحه word
قابل ویرایش با فرمت doc فهرست مطالب: چکیده تحقیق مقدمه فصل اول مقدمه پژوهش
طرح مسأله سئوالات تحقیق اهمیت موضوع تحقیق فرضیه های تحقیق تعاریف عملیاتی
...

بررسی عوامل موثربر بهبود عدالت پرداخت حقوق و دستمزد در دستگاههای ...

2 فوریه 2016 ... در این تحقیق عوامل موثر بر بهبود عدالت پرداخت حقوق و دستمزد در دستگاههای اجرایی
با توجه به فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را در اداره کل زندانهای استان .... که این
امر می تواند به طور موثر موجب اتلاف انرژی نیروی انسانی در سازمانها و کاهش تعهد و
رضایت شغلی و در نهایت منجر به کاهش بهره وری در سازمان گردد (۱۳۹۳).

مدیریت توزیع برق نورآباد - شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان

بررسی رابطه بین میزان استقرار نظام پیشنهادات ، رضایت شغلی و توانمند سازی
کارکنان. بیست و ... برنامه ریزی گسترش تولید وانتقال با توجه به حد قابلیت
بارگذاری شبکه توزیع با استفاده از تئوری بازی و ANN(شبکه های عصبی مصنوعی
) .... عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی و ارائه مدل در شرکت توزیع برق استان
لرستان.

مدیریت توزیع برق نورآباد - شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان

بررسی رابطه بین میزان استقرار نظام پیشنهادات ، رضایت شغلی و توانمند سازی
کارکنان. بیست و ... برنامه ریزی گسترش تولید وانتقال با توجه به حد قابلیت
بارگذاری شبکه توزیع با استفاده از تئوری بازی و ANN(شبکه های عصبی مصنوعی
) .... عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی و ارائه مدل در شرکت توزیع برق استان
لرستان.

ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻫﺮزﺑ - مجله پیاورد سلامت

ﭼﻜﻴﺪه. زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف. : اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ. و. ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ. ﻳﻚ. ﺳﺎزﻣﺎن. ﺑﻪ. ﻋﻤﻠﻜﺮد. ﻛﺎرﻛﻨﺎن. و. ﺑﻪ. ﻣﻴﺰان. ﺗﻔﺎﻫﻢ. ﺑﻴﻦ. ﻣﺪﻳﺮان.
و. ﻛﺎرﻛﻨﺎن. در. اوﻟﻮﻳﺖ. ﺑﻨﺪي. اﻧﻮاع. ﻣﺨﺘﻠﻒ. اﻧﮕﻴﺰاﻧﻨﺪه. ﻫﺎي. ﺷﻐﻠﻲ. ﺑﺴﺘﮕﻲ. دارد . اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟ. ﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ. رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ. ﻛﺎرﻛﻨﺎن. ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن. ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺷﻬﺮ ﻗﺰوﻳﻦ. ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻫﺮزﺑﺮگ اﻧﺠﺎم
ﺷﺪ . روش ﺑﺮرﺳﻲ. : ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ. –. ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ. ﺑﻮد . ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ. 110.

بررسی رابطه عدالت سازمانی با تعهد سازمانی و رضایت شغلی اعضای ...

بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی اعضاء هیات علمی رشته کتابداری و اطلاع رسانی،
پایان نامه کارشناسی ارشد. حسین‌زاده، علی. ناصري، محسن (1386). عدالت سازمانی. ماهنامه
علمی آموزشی تدبیر، سال هجدهم، شماره 190 : 23-18. رضاییان،علی (1384). انتظار عدالت
و عدالت در سازمان (مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته)، تهران، سازمان مطالعه و تدوین ...

ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ اﻧﮕﯿﺰه ﺧﺪﻣﺘﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﺟﺮاﯾﯽ اﺳ - WHO EMRO

ﺧﻼﺻﻪ. ﻣﻘﺪﻣﻪ. : ﺑﯽ ﺷﮏ. اﯾﺠﺎد و. ﺣ. ﻔﻆ اﻧﮕﯿﺰه ﺧﺪﻣﺘﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ در ﺗﻮﺳﻌﻪ وﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
و ﺑﻬﺮه. وری ﻫﺮﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . اﻧﮕﯿﺰه ﺧﺪﻣﺘﯽ ﺑ. ﻪ. ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻠﯽ. اﺳﺖ. ﮐﻪ رﻓﺘ. رﺎ. ﮐﺎرﮐﻨ. ﺎن را در ﺟﻬﺖ
ﺧﺎﺻﯽ ﻫﺪاﯾﺖ و ﺳﻮق ﻣﯽ دﻫﺪ. و. ﺑـﺮ ﮐﯿﻔﯿـﺖ وﮐﻤﯿـﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ ﺳـﺎزﻣﺎن ﺗـﺎﺛﯿﺮ. ﮔ. ﺬار اﺳﺖ . ﺑﺮرﺳﯽ و ﺷﻨﺎﺧﺖ
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ. ﻣﯿﺰان اﻧﮕﯿﺰه ﮐﺎرﮐﻨﺎن. ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺣﻔﻆ و ارﺗﻘﺎءآن ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﻪ ﺳﺰاﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . ﻫـﺪف اﯾـﻦ
ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ.

جزوه آموزشی ایمنی و سلامت شغلی کارکنان - بیمارستان کودکان مفید

در صورت داشتن توجه و بكارگيري اين موارد امنيت شغلي در كاركنان ايجاد شده و به
رضايت شغلي آنها منتهي مي شود كه اين امر خود از اهميت بسزايي برخوردار است. ... سازي
سطح استرس و ايجاد امنيت شغلي مناسب و در نهايت ايجاد رضايت شغلي موثر باشد كه
اين نيز يكي از عواملي است كه در بهبود مستمر و تعالي سازمان ها بايد در نظر گرفته
شود.

بررسی نقش استقرار رویکرد ایمنی و سلامت در بهره وری سازمان و ...

در این مقاله یکی از عوامل مهم نگهداری کارکنان یعنی ایمنی و سلامت حرفه‌ای مورد بررسی
قرار گرفته و برنامه‌های ایمنی بر مبنای مشوق و بر مبنای رفتار افراد تحلیل می‌شوند.
در نهایت اقداماتی جهت بهینه سازی ارزیابی عملکرد ایمنی و سلامت در چارچوب مدیریت
پیشنهاد شده اند. کلید واژه: منابع انسانی، بهره وری، مدیریت، ایمنی. مقدمه.

بررسی عوامل موثربر بهبود عدالت پرداخت حقوق و دستمزد در دستگاههای ...

2 فوریه 2016 ... در این تحقیق عوامل موثر بر بهبود عدالت پرداخت حقوق و دستمزد در دستگاههای اجرایی
با توجه به فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را در اداره کل زندانهای استان .... که این
امر می تواند به طور موثر موجب اتلاف انرژی نیروی انسانی در سازمانها و کاهش تعهد و
رضایت شغلی و در نهایت منجر به کاهش بهره وری در سازمان گردد (۱۳۹۳).

بررسي عوامل موثر بر رضايت شغلي كاركنان

کد مقاله: DNHR111. «بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان». نعمت فرهنگی
... سازمان توجه بنماید. موفقیت کلی هرسازمان بستگی. زیادی به نیروی انسانی راضی
و خشنود از شغل دارد. مدیران هرسازمان همواره با سئوالاتی از قبیل چگونه. میتوان رضایت
شغلی کارکنان ... خود یابی مانند: ازادی تحقیق و بیان و کسب دانش و. درک میباشد.(۵).

دانلود جدیدترین مقالات ترجمه شده مدیریتی - ترجمه فا

یافتن روابط سینرژیک در کار گروهی، تعهد سازمانی و رضایت شغلی: مطالعه موردی
ساختار سازمان در یک کشور در حال توسعه (نشریه الزویر) Finding Synergic
Relationships in ..... بررسی رابطه بین استراتژی مدیریت تغییر و اجرای موفق
برنامه ریزی منابع مالی سازمان (ERP): دیدگاه نظری (نشریه Ijbmer) The Relationship
between ...

عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان - مدیریت اجرایی

در این مقاله، برای ایجاد شناخت و درک درست و مناسب از منابع انسانی سازمان، مطالبی
بیان می‌شود سپس رضایت شغلی، نظریه‌های مختلف در این باره و عوامل موثر در رضایت
شغلی، بررسی می‌شوند. واژه کلیدی : رضایت شغلی ، سازمان ، مدیران ، کارکنان ،
نیروی انسانی. روش : روش تهیه مقاله فیش برداری از منابع. مقدمه : نقش عامل انسانی در
پیشبرد ...

دانشگاه علوم پزشکی گلستان - salamat - مرکز تحقیقات مدیریت ...

مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و توسعه اجتماعی، نام دانشکده (در صورت نیاز)،
دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران *نحوه درج .... عوامل موثر بر رضایت
شغلی کارکنان مرکز بهداشت: یک مطالعه مقطعی در شهرستان گنبد. ... 1-طرح
تحقیقاتی بررسی میزان رضایت مردم از برنامه پزشک خانواده روستایی در شهرستان
ترکمن در سال 1394.

بررسی عوامل مؤثر در رضایت شغلی پرستاران شاغل در بیمارستان های ...

سیاست گذاری، برنامه ریزی و اجرای خدمات بهداشتی دارند. اما متأسفانه. جایگاه
پرستاری در کشور ایران به خوبی واضح نیست )1(. میزان رضایت. شغلی بصورت عام
معرف نگرش مثبت یا منفی فرد از شغل خود است. و. متأثر از عوامل متعددی می باشد )2(.
تحقیقات نشان داده که کارکنان با. رضایت شغلی باالتر از نظر فیزیک بدنی و توان
ذهنی در ...

مدیریت فرهنگ سازمانی

زمان بررسی مقاله :حداقل زمان لازم جهت تعیین تکلیف و ارزیابی مقاله چهار ماه می باشد.
دسترسی به مقالات و استفاده از آنها رایگان می باشد. مقالات پر بازدید. تحلیل تأثیر
شوخ‌طبعی بر فرهنگ سازمانی و انسجام گروهی · بررسی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی
کارکنان (رویکردی تحلیلی پژوهشی) · تحلیل میدان نیرو در برنامه ریزی برای ...

۲۶۰ موضوع پیشنهادی پایان نامه های رشته مدیریت - گروه آموزشی علم ما

2 ا کتبر 2017 ... 260 موضوع پیشنهادی پایان نامه های رشته مدیریت / مدیریت بازرگانی / صنعتی /
بازاریابی / دولتی / انسانی / منابع / موضوع / عنوان / رساله / تحقیق / تز. ... بررسی
روابط جو سازمانی و رضایت شغلی در بین کارکنان شرکتx; بررسی عوامل تعیین
کننده و موثر بر ساختار مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در ...

امنيت شغلي با رويكرد ايمني و سلامت و نقش آن در نگهداري كاركنان سازمان ...

كليدواژه : ايمني و سلامت حرفه اي؛ امنيت شغلي؛ خطر بالقوه؛ بهداشت محيط كار؛ برنامه
هاي ايمني؛ استرس؛ فشار رواني؛ مديريت استرس؛ ايمني؛ شغل ... روش‌هاي رفتاري: در اين
روش‌ها براي بررسي ايمني و سلامت از متغير هايي نظير رضايت از كار ، انگيزش،
مشاركت و عواملي از اين دست پرداخته مي‌شود كه در اين مقاله از اين روش‌ها نيز استفاده
مي‌شود ...

موسسه عالی آموزش وپژوهش مدیریت وبرنامه ریزی - فهرست پايان نامه‌هاي ...

شناخت ميزان و عوامل رضايت شغلي در كاركنان شهرداري تهران. 55. مجتبی. کاوه. 1383.
اندازه گیری فازی وفاداری مشتریان شرکت سحر. 56. محمدرضا. کيهان. 1383. بررسی
لرتباط بين فردی با رضایت شغلی کارکنان گروه بهمن. 57. محمد. كاظمي نسب. 1383.
اولويت بندي عوامل مؤثر بر رضايت ارباب رجوع در سازمان تامين اجتماعي شهر يزد با ...

ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ اﻧﮕﯿﺰه ﺧﺪﻣﺘﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﺟﺮاﯾﯽ اﺳ - WHO EMRO

ﺧﻼﺻﻪ. ﻣﻘﺪﻣﻪ. : ﺑﯽ ﺷﮏ. اﯾﺠﺎد و. ﺣ. ﻔﻆ اﻧﮕﯿﺰه ﺧﺪﻣﺘﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ در ﺗﻮﺳﻌﻪ وﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
و ﺑﻬﺮه. وری ﻫﺮﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . اﻧﮕﯿﺰه ﺧﺪﻣﺘﯽ ﺑ. ﻪ. ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻠﯽ. اﺳﺖ. ﮐﻪ رﻓﺘ. رﺎ. ﮐﺎرﮐﻨ. ﺎن را در ﺟﻬﺖ
ﺧﺎﺻﯽ ﻫﺪاﯾﺖ و ﺳﻮق ﻣﯽ دﻫﺪ. و. ﺑـﺮ ﮐﯿﻔﯿـﺖ وﮐﻤﯿـﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ ﺳـﺎزﻣﺎن ﺗـﺎﺛﯿﺮ. ﮔ. ﺬار اﺳﺖ . ﺑﺮرﺳﯽ و ﺷﻨﺎﺧﺖ
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ. ﻣﯿﺰان اﻧﮕﯿﺰه ﮐﺎرﮐﻨﺎن. ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺣﻔﻆ و ارﺗﻘﺎءآن ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﻪ ﺳﺰاﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . ﻫـﺪف اﯾـﻦ
ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ.

عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان - مدیریت اجرایی

در این مقاله، برای ایجاد شناخت و درک درست و مناسب از منابع انسانی سازمان، مطالبی
بیان می‌شود سپس رضایت شغلی، نظریه‌های مختلف در این باره و عوامل موثر در رضایت
شغلی، بررسی می‌شوند. واژه کلیدی : رضایت شغلی ، سازمان ، مدیران ، کارکنان ،
نیروی انسانی. روش : روش تهیه مقاله فیش برداری از منابع. مقدمه : نقش عامل انسانی در
پیشبرد ...

تعهد سازمانی کارکنان و عوامل موثر بر آن - مجله بسپار

25 ژوئن 2016 ... در این مقاله به بررسی و تعریف تعهد سازمانی و عواملی که می تواند بر روی آن
تأثیرگذار باشد و همچنین به ضرورت توجه به تهعد سازمانی پرداخته شده است . .... اگر
کارکنان ، مشارکت واقعی در روند برنامه ریزی و تعیین اهداف سازمان داشته باشند و
احساس نمایند در تصمیم گیریهایی که مشارکت دارند بر سرنوشتشان تاثیر ...

بررسی تاثیر آموزشهای ضمن خدمت بر عملکرد شغلی کارکنان ستادی ...

در سازمانها، هنوز منابع انسانی مهمترین بازوی رشد و ترقی سازمان. محسوب می شوند. در
عصر حاضر بررسی و شناخت عوامل موثر بر. عملکرد شغلی کارکنان یکی از برنامه های
مهم مدیریت در این بخش. محسوب می شود.سازمانهایی که با دید مثبت به آموزش می نگرند
به. این نکته توجه دارند که در دنیایی از کمبود مهارت ها قرار دارند. این. سازمانها به این ...

دانلود مقاله : مدیریت عملکردهای استراتژیک : بررسی عوامل موثر بر ...

مدیریت عملکردهای استراتژیک : بررسی عوامل موثر بر اثربخشی ارتباط و رضایت
مندی شغلی ... برخلاف اهداف کلی در محل کار بتوانند براحتی در کنار یکدیگر کار
کنند. مدیریت استراتژیک فرایند تعیین اهداف یک ارگان ، گسترش سیاستهای ارگان
و برناتمه ریزی برای دستیابی به این اهداف و اختصاص دادن منابع لازم برای این اهداف
است.

عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان - مدیریت اجرایی

در این مقاله، برای ایجاد شناخت و درک درست و مناسب از منابع انسانی سازمان، مطالبی
بیان می‌شود سپس رضایت شغلی، نظریه‌های مختلف در این باره و عوامل موثر در رضایت
شغلی، بررسی می‌شوند. واژه کلیدی : رضایت شغلی ، سازمان ، مدیران ، کارکنان ،
نیروی انسانی. روش : روش تهیه مقاله فیش برداری از منابع. مقدمه : نقش عامل انسانی در
پیشبرد ...

وري ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺮه ( ﺑﺎﻧﻚ ﺳﺎﻣﺎن : ﻣﻮر

17 مارس 2009 ... وري ﺳـﺎزﻣﺎن. ﻫـﺎ، ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣـﺆﺛﺮ ﺑـﺮ ارﺗﻘـﺎء. ﺑﻬﺮه. وري اﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ و ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﻬﺮه. وري ﻛﺎرﻛﻨﺎن، ﻛﺘﺎب. ﻫﺎ و ﻣﻘﺎﻟ.
ﻪ. ﻫﺎي. زﻳﺎدي ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷـﺪه و در. ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ. ﻫﺎ و ﺳﻤﻴﻨﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻬﻢ ﭘﺮداﺧﺘﻪ. ﺷﺪه. اﺳﺖ . ﻣﻘﺎﻻ. ت و
. ﭘـﮋوﻫﺶ. ﻫـﺎي. ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دوران ﻛﻼﺳﻴﻚ. ﻫﺎ، ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺑﻬﺮه. وري ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ را ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑـﺮ ﻣـﻮاردي.
ﭼﻮن ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر و ﻣﺸﻮق. ﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻲ. داﻧـﺪ و ﺑـﻪ ﻣـﺪﻳﺮان ﺗﻮﺻـﻴﻪ ﻣـﻲ.

مقاله بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارمندان دانشگاه

وتمرکز برسه اصل تمرکز وتوسعه سازمان (دانشگاه آزاد رفسنجان) ورضایت شغلی
کارکنان را مورد بررسی قرار می دهد. هرسازمانی به کارکنان خود وابسته است وباید
نیازهای حال وآینده آنان را درک نماید. ونیازمندیهای مدیران وکارکنان عالی رتبه خود را
برآورده نمیاد. علاوه براین سازمانها باید برای عبور از انتظارات ونیازهای کارکنان خود
برنامه ریزی ...

عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان - مدیریت اجرایی

در این مقاله، برای ایجاد شناخت و درک درست و مناسب از منابع انسانی سازمان، مطالبی
بیان می‌شود سپس رضایت شغلی، نظریه‌های مختلف در این باره و عوامل موثر در رضایت
شغلی، بررسی می‌شوند. واژه کلیدی : رضایت شغلی ، سازمان ، مدیران ، کارکنان ،
نیروی انسانی. روش : روش تهیه مقاله فیش برداری از منابع. مقدمه : نقش عامل انسانی در
پیشبرد ...

مرکز آموزش و تحقیقات راه آهن - شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران

بررسي تاثيرات پياده سازي فرآيندهاي مديريت سبد پروژه ها بر دستيابي به اهداف و
استراتژي هاي سازمان هاي پروژه محور (مطالعه موردي شركت راه آهن ج.ا.ا.) دانشگاه آزاد اسلامي
... ۲۳۱. عمادي، سيدحسين. شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر نوآوري در دستگاههاي
اجرايي كشور با مدل تجزيه و تحليل سلسله مراتبي (AHP)- (مطالعه موردي: راه آهن ج.ا.ا.).

سيستم اثربخش ارزشيابي عملكرد؛ مباني، رويكردها و روشها

هدف اصلي از ارزيابي عملكرد اين است كه اطلاعات ضروري در باره نيروهاي شاغل در سازمان
جمع آوري گردد و در دسترس مديران قرار گيرد تا آنها بتوانند تصميمات بجا و لازم را در
جهت بالابردن كميت و كيفيت كار كاركنان اتخاذ نمايند . هدف اصلي مطالعه حاضر بررسي
عوامل و ويژگيهاي موثر بر اثربخشي نظام ارزشيابي عملكرد كاركنان بوده است.

بررسی رضایت شغلی تکنسین های اتاق عمل ... - مجله علمی پژوهان

یکی از مهمترین ارکان پایداری و ثبات هر سازمان رضایت شغلی کارکنان آن است.
پژوهش حاضر با مقدمه و هدف: هدف بررسی رضایت شغلی و عوامل دموگرافیک موثر بر آن در
تکنسین های اتاق عمل بیمارستان های دانشگاه علوم ... مسئولین ذیربط گزارش داده شده،
تا آن را در برنامه ریزی های آتی آن را مدنظر داشته باشند، زیرا افزایش رضایت شغلی.

های رزمی بندی عوامل موثر بر انگیزش شغلی کارکنان ناوگروه شناسایی و ...

تحقیق. حاضر شناسايي و رتبه. بندی عوامل موثر بر انگیزش شغلي کارکنان ناوگروه.
های رزمي در دريانوردی. های. بلندمدت. است. درواقع. محققان. به دنبال. پاسخ. به. اين ....
مالکیت. رواني،. وجود. مشاوراني. خبره. جهت مشورت. و. برنامه. ريزی. با. آن. ها. بر. شمرده.
که. اين. عوامل. را. در. حیطه. دانش،. مهارت. ها،. نظرات. و. شبکه. اجتماعي بررسي. کرده.
است.

نسبت عوامل سازمانی - مدیریتی و فساد اداري - مالي در سازمان هاي دولتي

بررسی کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد در چارچوب نظام بین الملل حقوق بشر.
حسین سپه سرا ... شناخت و اجرای عوامل مؤثّر بر ارتقای رضایت شغلی كاركنان نظیر
عوامل فرهنگي و اجتماعی )فرهنگ جامعه،. وضعیت رواني مردم، آموزش، ... رضایت شغلی در.
سطح جهانی، نشان می دهد كه قبل از دهه ی 1920 میالدی، درباره ی این مهم، تحقیقی در
مدیریت.

وري ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺑﻬﺮه راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎز - مطالعات مدیریت (بهبود و ...

7 ژانويه 2015 ... 14: /9/. 94. ) ﭼﮑﯿﺪه. ﻫﺪف ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي روان. ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻬﺮه. وري
ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ. اﺳﺖ . اﯾﻦ. ﺗﺤﻘﯿﻖ. از. ﻧﻮع. ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت. ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ. ﺑﻮد. ﮐﻪ. ﺑﻪ. ﺷﯿﻮه. ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ. اﻧﺠﺎم. ﺷﺪ ... ﻋﻮاﻣﻞ
رﺿﺎﯾﺖ و ﻋﺪم رﺿﺎﯾﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي آﻧﻬﺎ ﻧﻪ. ﺗﻨﻬـﺎ ﻻزم اﺳـﺖ ﺑﻠﮑـﻪ. ﺟﻬـﺖ ا. ﺗﺨـﺎذ ﺳﯿﺎﺳـﺖ.
ﻫـﺎي ﺻـﺤﯿﺢ، راﻫﺒﺮدﻫـﺎي ﻣﻨﺎﺳـﺐ. و ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ. ﻫـﺎي ﻣـﻮﺛﺮ، ﺿـﺮوري ﻣـﯽ. ﺑﺎﺷﺪ. (. ﺣﺴﻦ.

بررسی نقش استقرار رویکرد ایمنی و سلامت در بهره وری سازمان و ...

در این مقاله یکی از عوامل مهم نگهداری کارکنان یعنی ایمنی و سلامت حرفه‌ای مورد بررسی
قرار گرفته و برنامه‌های ایمنی بر مبنای مشوق و بر مبنای رفتار افراد تحلیل می‌شوند.
در نهایت اقداماتی جهت بهینه سازی ارزیابی عملکرد ایمنی و سلامت در چارچوب مدیریت
پیشنهاد شده اند. کلید واژه: منابع انسانی، بهره وری، مدیریت، ایمنی. مقدمه.

بررسی رضایت شغلی و عوامل موثر بر آن در کارکنان حوزه معاونت آموزشی ...

بررسی میزان رضایت شغلی شاغلین بخش فرهنگ در اصفهان. طرح پژوهشی سازمان
مدیریت و برنامه ریزی. 1379. 38- ابراهیم زاده سعید. بررسی مهمترین عوامل موثر بر
رضایت شغلی کارکنان اداره کل امور آب استان خوزستان. پایان نامه کارشناسی ارشد
مدیریت اجرایی. موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت. 1385. 39- عسگری پرویز، نادری
فرح، هیکل ...

مرکز آموزش و تحقیقات راه آهن - شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران

بررسي تاثيرات پياده سازي فرآيندهاي مديريت سبد پروژه ها بر دستيابي به اهداف و
استراتژي هاي سازمان هاي پروژه محور (مطالعه موردي شركت راه آهن ج.ا.ا.) دانشگاه آزاد اسلامي
... ۲۳۱. عمادي، سيدحسين. شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر نوآوري در دستگاههاي
اجرايي كشور با مدل تجزيه و تحليل سلسله مراتبي (AHP)- (مطالعه موردي: راه آهن ج.ا.ا.).

وري ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺮه ( ﺑﺎﻧﻚ ﺳﺎﻣﺎن : ﻣﻮر

17 مارس 2009 ... وري ﺳـﺎزﻣﺎن. ﻫـﺎ، ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣـﺆﺛﺮ ﺑـﺮ ارﺗﻘـﺎء. ﺑﻬﺮه. وري اﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ و ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﻬﺮه. وري ﻛﺎرﻛﻨﺎن، ﻛﺘﺎب. ﻫﺎ و ﻣﻘﺎﻟ.
ﻪ. ﻫﺎي. زﻳﺎدي ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷـﺪه و در. ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ. ﻫﺎ و ﺳﻤﻴﻨﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻬﻢ ﭘﺮداﺧﺘﻪ. ﺷﺪه. اﺳﺖ . ﻣﻘﺎﻻ. ت و
. ﭘـﮋوﻫﺶ. ﻫـﺎي. ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دوران ﻛﻼﺳﻴﻚ. ﻫﺎ، ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺑﻬﺮه. وري ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ را ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑـﺮ ﻣـﻮاردي.
ﭼﻮن ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر و ﻣﺸﻮق. ﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻲ. داﻧـﺪ و ﺑـﻪ ﻣـﺪﻳﺮان ﺗﻮﺻـﻴﻪ ﻣـﻲ.

جزوه فارسی حل سوالات بررسی سیستم های قدرت هادی سعادت جلد 1 و 2

دانلود اسکریپت فارسی پیش بینی مسابقات فوتبال

اموزش نحوه شبیه سازی دینامیک مش در انسیس فلوئنت

دانلود تحقیق و مقاله درباره داستان يوسف و زليخا

فیلم سری جدید دفاع سیسیلی دراگون واریانت اژدهای چینی حمله یوگسلاوی THE CHINESE DRAGON (4 PART SERIES

اسلاید: سامانه اطلاعات بیمارستانی HIS

کاربینی ایران خودرو سالن پرس شماره 3

پاورپوینت درس شیمی تجزیه

تقویم لایه باز 97

شعر و آکورد آهنگ ماه من حمید هیراد