دانلود فایل


فلوچارت روشهای اجرایی در آزمایشگاه های تشخیص طبی - دانلود فایلدانلود فایل در این فایل روندهای اجرایی در آزمایشگاه های تشخیصی شامل روند پذیرش,نمونه گیری,جواب دهی,جداسازی نمونه ها و...بطورکامل به صورت فلوچارت آمده اس

دانلود فایل فلوچارت روشهای اجرایی در آزمایشگاه های تشخیص طبی برای به حداقل رساندن خطاهای آزمایشگاهی اجرای صحیح برنامه تضمین کیفیت ضروری می باشد یکی از ارکان اصلی استانداردهای مدیریت کیفیت در آزمایشگاه ها مدون کردن فعالیت ها و فرایندهای موثر بر کیفیت در چارچوب مشخص است.
فرمت فایل پی دی اف می باشد.
مستندسازی جزو مهم ترین اصول کنترل کیفیت در آزمایشگاه ها محسوب می شود و یکی از سرفصل های اصلی نظام کیفیت صحه گذاری روش های اجرایی در آزمایشگاه ها است.
روشهای اجرایی مدارک با ارزشی هستند که اطلاعات کلی درباره روند اجرایی فرایندها را ارائه می دهد و می توانند به صورت متن، فلوچارت، فلودیاگرام و ... تهیه شوند.
روشهای اجرایی باید فرایندها را به درستی تشریح نمایند و در آنها توضیح داده شود که فعالیت ها چگونه توسط چه کسانی با چه سازو کاری (اشاره به دستورالعمل ها، تجهیزات و سایر امکانات لازم) در چه مکانی و با چه مکانیسم های کنترلی انجام می شود.
در این فایل روشهای اجرایی در آزمایشگاه ها شامل:
پذیرش(سرپایی و بستری)
نمونه گیری
گزارش دهی نتایج
جداسازی و تقسیم نمونه ها در آزمایشگاه ها با تشریح کامل جزئیاتی که در بالا گفته شد به صورت فلوچارت تدوین گردیده است. همچنین دستور کار بخش هماتولوژی و سرولوژی در آزمایشگاه ها نیز به صورت فلوچارت ضمیمه شده است.


روش های اجرایی


فرایندهای اجرایی


دستورالعمل های اجرایی


فلوچارت نمونه گیری


فلوچارت جواب دهی


فلوچارت پذیرش


دستورکار بخش ها


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


نشریه آزمایشگاه و تشخیص شماره 11، بهار 1390 5.88MB

اجرائی شدن برنامه“همگروه” "peer group" برای اولین بار در ایران. پیشرفت های امروز ...
شما كه پايه را گذاشته ايد و كيفيت آزمايشگاه هاي تشخيص طبي. كشور را ارتقاء داده ...

راهنماي كشوري مبارزه با بروسلوز ) بيماري تب مالت(

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ... بیماری در نقاط مختلف کشور گردد و مورد
استفاده کلیه برنامه ریزان سطوح مختلف .... دستورالعمل اجرایی مبارزه با بروسلوز
دامی . ..... که آزمایش ELISA که در برخی آزمایشگاه های تشخیص طبی 6CF )ثبوت مکمل(
یا ...

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

این برنامه با هدف استقرار برنامه استاندارد سازی مدیریت کیفیت و با معرفی
شاخصهای عملکردی در ... 2- اجرای دستورالعمل و اجرای ایمنی در آزمایشگاههای تشخیص
طبی.

قانون نظام پزشكي - سازمان نظام پزشکی

د- اجراي برنامه هاي آموزش مداوم اعضاي موضوع اين قانون در راستاي قانون. آموزش مداوم جامعه
... و دكتــراي علوم آزمايشــگاهي )حرفــه اي يا متخصص( تشــخيص طبي و. ليسانسيه ...

استاندارد و كنترل كيفي آزمايشگاه‌هاي تشخيص طبي

ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻛﻴﻔﻲ. ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻩ. . ﻫﺎﻱ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻃﺒﻲ. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. . ﻫﺎﻱ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻛﻴﻔﻲ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻭ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺁﻥ.
ﺩﻛﺘﺮ ﺳﻌﻴﺪ ﻋﺎﺑﺪﻳﺎﻥ ... ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺩﺭ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻃﺒﻲ ﻭ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻳﺎ. SOPs.

آزمايشگاه بالینی - مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س)

29 دسامبر 2010 ... آزمايشگاه كلينيكال مركز پزشكي الزهرا (س) با طرح واگذاري به بخش خصوصي ... تلاش
در جهت آموزش كاركنان جهت ارتقا سطح آگاهي و كيفيت عملكرد آنها ... 9- اجراي برنامه هاي
آموزشي و ارزيابي صلاحيت عملكرد كاركنان در بدو خدمت و بطور دوره اي .... وCA-540
Sysmex جهت انجام آزمايشات خون شناسي، انعقادي و تشخيص کم خوني.

درباره ما - آزمایشگاه تشخیص طبی و آسیب شناسی رازی

وجود و طبعاً رعایت استاندارد یا دستورالعمل یکسان می تواند از طریق کاهش متغیرهایی
که تأثیر آنها ... یکی از ارکان مهم نظام اعتبار بخشی آزمایشگاه های تشخیص پزشکی
وجود استانداردها و دستورالعمل های فنی متناسب است . ... 1-1- نمودار سازمانی کارکنان.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

23 مه 2009 ... ... از تمام افراد اثرگذار در اجرای پروژه های حوزه سلامت تشکر می کنم ... آزمايشگاه
تشخيص طبى، موسسه اى پزشكى است كه طبق ضوابط قانونى ايجاد ... تبصره - كليه
آزمايشگاه موظفند در زمان تمديد پروانه، مفاد اين دستورالعمل ها را رعايت نمايند. .... ى)
برنامه ريزى و سازماندهى لازم جهت جلب رضايت مراجعين و رعايت منشور ...

الف تا ی - دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

آزمایشگاه جامع تحقيقات دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز: · آزمایشگاههای ....
برنامه های کارآموزی و کارورزی نیمسال دوم 93 - 92 دانشکده پرستاری و مامایی اهواز: ·
برنامه هفتگي نيمسال دوم 93- ... تشخیص آزمایشگاهی اشیریشیا کلی مولد اسهال ·
تصاوير ورزش ... دستورالعمل تشکیل کمیته زیباسازی در بیمارستان · دستورالعمل
تکمیل ...

ﺎت ﺧﺎص ﺑﺮاي اﻟﺰاﻣ - ﻫﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻛﻴﻔﻴﺖ و اﺣﺮاز ﺻ

ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻓﻀﺎي ﻛﺎر. 24. 55-3. ﺗﺠﻬﻴﺰات آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ. 26. 5 -4. روش. ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ ﻗﺒﻞ از آزﻣﺎﻳﺶ.
29 ... ﻫﺮﮔﺎه ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﻲ اﺟﺎزه دﻫﺪ، ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪﻣﺎت آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺸﺨﻴﺺ و درﻣﺎن ....
ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻗﺒﻠﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ. ﻫﺎي ﺑﻴﻦ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻳﺎ ارزﻳﺎﺑﻲ. ﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ. ﺑﻴﺮوﻧﻲ. ﻳﺎ. اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ.

نشریه آزمایشگاه و تشخیص شماره 11، بهار 1390 5.88MB

اجرائی شدن برنامه“همگروه” "peer group" برای اولین بار در ایران. پیشرفت های امروز ...
شما كه پايه را گذاشته ايد و كيفيت آزمايشگاه هاي تشخيص طبي. كشور را ارتقاء داده ...

درباره ما - آزمایشگاه رفرانس - سازمان تامین اجتماعی

سازمان تامين اجتماعي به منظور هماهنگ كردن ويكنواخت نمودن آزمايشگاه هاي ملكي خود اقدام
به تاسيس ... نظارت بر انجام روش هاي كنترل كيفي داخلي آزمايشگاه ها ... و آموزش
پزشكي در امر نظارت برفعاليت آزمايشگاه هاي تشخيص پزشكي ، اجراي برنامه هاي
ارزيابي ...

الف تا ی - دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

آزمایشگاه جامع تحقيقات دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز: · آزمایشگاههای ....
برنامه های کارآموزی و کارورزی نیمسال دوم 93 - 92 دانشکده پرستاری و مامایی اهواز: ·
برنامه هفتگي نيمسال دوم 93- ... تشخیص آزمایشگاهی اشیریشیا کلی مولد اسهال ·
تصاوير ورزش ... دستورالعمل تشکیل کمیته زیباسازی در بیمارستان · دستورالعمل
تکمیل ...

کارشناس آزمایشگاه - بیمارستان چشم پزشکی الزهرا

برنامه ریزی در جهت یکسان سازی انجام آزمایش ها و جایگزین نمودن روش های جدید با روش
منسوخ. ب ... اجرای برنامه های آموزشی در جهت ارتقاء سطح علمی و عملی پرسنل شاغل در
آزمایشگاههای ... لیسانس، دکتری در یکی از رشته های: علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی.

سيستم مديريت كيفيت ويژه آزمايشگاه هاي تشخيص طبي ISO15189 ...

سيستم مديريت کيفيت ويژه آزمايشگاه هاي تشخيص پزشکي (ISO15189:2007) ...
آزمايشگاه بايد مدارک خود را مطابق يک روش اجرايي مستند کنترل نمايد. ... مديريت
آزمايشگاه موظف است با برنامه هاي بازنگري سيستم مديريت کيفيت و خدمات پزشکي
آن ...

فلوچارت روشهای اجرایی در آزمایشگاه های تشخیص طبی

در این فایل روندهای اجرایی در آزمایشگاه های تشخیصی شامل روند پذیرش,نمونه گیری,
جواب دهی,جداسازی نمونه ها و...بطورکامل به صورت فلوچارت آمده اس.

معاونت درمان - معرفی و شرح وظایف

سنجش مهارت حرفه ای آزمایشگاههای تشخیص طبی از طریق ارزیابی نتایج برنامه ... 3-
آموزش ، نظارت بر اجرای صحیح اصول ایمنی – زیستی در آزمایشگاههای تحت پوشش

آموزش تخصصی | آزمایشگاه مرجع دانشگاهی | معاونت درمان | دانشگاه علوم ...

راهنمای بهداشت محیط آزمایشگاه های تشخیص طبی ... دستورالعمل نمونه گیری، انتقال و
کشت نمونه مدفوع جهت جداسازی و تشخیص آزمایشگاهی باکتری های سالمونلا و ...

رشته های تحصیلی » مرکز آموزش علمی کاربردی ابن سینا

رشته كارداني فني تعمير و نگهداري تجهيزات پزشكي- آزمايشگاه تشخيص پزشكي: ...
2-توانايي شناخت روش‌هاي دستگاهي سنجش آزمايشگاه‌هاي تشخيص پزشكي و ... به طور
رسمي عهده دار مسئوليتهايي در شبکه بيمه اي کشور، به ويژه در دوره هاي اجرايي مياني و
... دوره کارشناسی مدیریت بیمه از جمله برنامه های علمی و آموزشی است که به منظور دست
...

آیین نامه ها و دستورالعمل ها | اداره امور آزمایشگاه ها | معاونت درمان | دانشگاه ...

دستورالعمل اجرای برنامه ایمنی در انجام آزمایشهای ملکولی · دستورالعمل الزامات ایمنی و
... دستورالعمل نظام مراقبت کیفی از فرآورده های تشخیص آزمایشگاهی · دستورالعمل ...

درباره ما - آزمایشگاه رفرانس - سازمان تامین اجتماعی

سازمان تامين اجتماعي به منظور هماهنگ كردن ويكنواخت نمودن آزمايشگاه هاي ملكي خود اقدام
به تاسيس ... نظارت بر انجام روش هاي كنترل كيفي داخلي آزمايشگاه ها ... و آموزش
پزشكي در امر نظارت برفعاليت آزمايشگاه هاي تشخيص پزشكي ، اجراي برنامه هاي
ارزيابي ...

دستورالعمل مديريت پسماندهای آزمايشگاهی - آزمایشگاه پاتوبیولوژی ...

اين دستورالعمل با هدف ارائه اصول صحيح دفع پسماند های آزمايشگاهی و به منظور حفظ ...
وزيان آور ناشي ازبيمارستانها، مراکزبهداشتي درماني، آزمايشگاههاي تشخيص طبي ...
دفع اين پسماندها نياز به برنامه مديريتي دارد که شامل مراحل تفکيک يا جداسازی در ...

قانون نظام پزشكي - سازمان نظام پزشکی

د- اجراي برنامه هاي آموزش مداوم اعضاي موضوع اين قانون در راستاي قانون. آموزش مداوم جامعه
... و دكتــراي علوم آزمايشــگاهي )حرفــه اي يا متخصص( تشــخيص طبي و. ليسانسيه ...

شرح وظايف - سازمان دامپزشکی کشور-پورتال مركزي

تهيه و تدوين ضوابط و دستورالعمل هاي اجرايي امور بين الملل و سازمان هاي تخصصي.
..... برنامه ريزي و امكان سنجي احداث و تجهيز آزمايشگاه تشخيص بيماري‌هاي آبزيان در ...

کار و تامین - مشاوره بهبود سیستمهای مدیریت آزمایشگاه های تشخیص طبی

سیستم مدیریت کیفیت ویژه آزمایشگاه های تشخیص طبی ..... تضمین کیفیت روش
های اجرایی آزمایشات: آزمایشگاه باید سیستم ها و برنامه های اجرایی لازم جهت تضمین ...

آیین نامه تاسیس آزمایشگاه

ﻪ و رﻋﺎﯾﺖ ﺿﻮاﺑﻂ. ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻣﻘﺮرات ﻣﻨﺪرج در اﯾﻦ آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻣﺎده ...
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻠﯿﻪ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﯾﮏ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻃﺒﯽ را ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ وزارت ...
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﺮوز ﺧﻄﺎ در واﺣﺪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺟﻬﺖ اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ. ﻣﺎده. 34.

مشاهده کامل پیام - آزمایشگاه تشخیص طبی رسالت

آزمايشگاه رسالت با استفاده از جديدترين روشها و تجهيزات پيشرفته و همگام با ...
اجراي برنامه هاي آموزشي مدون و مستمر از ديگر برنامه هايي است كه آزمايشگاه رسالت
براي ...

راهنماي كشوري مبارزه با بروسلوز ) بيماري تب مالت(

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ... بیماری در نقاط مختلف کشور گردد و مورد
استفاده کلیه برنامه ریزان سطوح مختلف .... دستورالعمل اجرایی مبارزه با بروسلوز
دامی . ..... که آزمایش ELISA که در برخی آزمایشگاه های تشخیص طبی 6CF )ثبوت مکمل(
یا ...

دستورعمل اجرایی صدور کارت بهداشت

اجرای برنامه پنجم توسعه و پیرو عقد تفاهم نامه بین وزارت بهداشت،. درمان و آموزش
پزشکی و ... وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه ها و دانشکده های علوم
پزشکی تابعه؛. 8. -0 ..... در صورت ارجاع آزمایشات به آزمایشگاه های تشخیص طبی
خصوصی.

پیام آزمایشگاه - استاندار سازی

1 جولای 2016 ... استانداردهاي مديريتي آزمايشگاههاي تشخيص پزشکي ... نمونه هائي ازمدارك : روش هاي
اجرائي ، كتب مرجع ، جداول كاليبراسيون ، عبارات خط مشي ... همچنين بايد برنامه هاي
آموزشي كاركنان ، سوابق مربوط به دوره هاي آموزشي و تخصص پرسنل ...

ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻭ ﺭﻭﺷﻬﺎی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﺟﺮﺍﻳﯽ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻭ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎی ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ

ﻣﺮﺍﮐﺰ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﯽ ﺩﺭﻣﺎﻧﯽ، ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎی ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻃﺒﯽ، ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮﺍﮐﺰ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺑﺎﻻﺑﻮﺩﻥ. ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻳﮑﯽ ﺍﺯ ...
ﺩﺭﻣﺎﻧﮕﺎﻩ ﻭ ﮐﻠﻴﻨﻴﮏ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﺟﺮﺍﻳﯽ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﻭﺍﺣﺪ ﻳﺎﺩﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ. ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.

آیین نامه تاسیس آزمایشگاه

ﻪ و رﻋﺎﯾﺖ ﺿﻮاﺑﻂ. ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻣﻘﺮرات ﻣﻨﺪرج در اﯾﻦ آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻣﺎده ...
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻠﯿﻪ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﯾﮏ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻃﺒﯽ را ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ وزارت ...
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﺮوز ﺧﻄﺎ در واﺣﺪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺟﻬﺖ اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ. ﻣﺎده. 34.

الزامات مربوط به کارکنان آزمایشگاه دستورالعمل شبکه آزمایشگاهی مرکز ت

آزمایشگاه هستند و آزمایشگاه های عضو باید خود را با استانداردها و الزامات مربوطه منطبق
سازند . -1. نمودار ... آزمایشگاه باید دارای یک نمودار سازمانی پرسنلی باشد که سلسله
مراتب سازمانی پست. های .... تضمین کیفیت در آزمایشگاه های تشخیص پزشکی. " (4.

فلوچارت روشهای اجرایی در آزمایشگاه های تشخیص طبی

در این فایل روندهای اجرایی در آزمایشگاه های تشخیصی شامل روند پذیرش,نمونه گیری,
جواب دهی,جداسازی نمونه ها و...بطورکامل به صورت فلوچارت آمده اس.

سيستم مديريت كيفيت ويژه آزمايشگاه هاي تشخيص طبي ISO15189 ...

سيستم مديريت کيفيت ويژه آزمايشگاه هاي تشخيص پزشکي (ISO15189:2007) ...
آزمايشگاه بايد مدارک خود را مطابق يک روش اجرايي مستند کنترل نمايد. ... مديريت
آزمايشگاه موظف است با برنامه هاي بازنگري سيستم مديريت کيفيت و خدمات پزشکي
آن ...

دستورالعمل ها :: - معاونت بهداشتي

دستورالعمل برنامه كشوري پيشگيري از بروز بتا تالاسمي ماژور (تجديدنظر چهارم) ...
دستورالعمل هاي استاندارد مديريت كيفيت در آزمايشگاه هاي تشخيص پزشكي ...

کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت ها - Home

سامانه ارزیابی شیوه‌ی اجرای قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان راه اندازی شد ... ویژه
ای درباره نحوه ارائه مفاصا حساب قراردادهای شرکت های دانش بنیان اجرایی می شود.

رشته های تحصیلی » مرکز آموزش علمی کاربردی ابن سینا

رشته كارداني فني تعمير و نگهداري تجهيزات پزشكي- آزمايشگاه تشخيص پزشكي: ...
2-توانايي شناخت روش‌هاي دستگاهي سنجش آزمايشگاه‌هاي تشخيص پزشكي و ... به طور
رسمي عهده دار مسئوليتهايي در شبکه بيمه اي کشور، به ويژه در دوره هاي اجرايي مياني و
... دوره کارشناسی مدیریت بیمه از جمله برنامه های علمی و آموزشی است که به منظور دست
...

فلوچارت روشهای اجرایی در آزمایشگاه های تشخیص طبی - گوگل مارکت

19 سپتامبر 2016 ... برای به کمینه رساندن خطاهای آزمایشگاهی اجرای صحیح برنامه تضمین کیفیت
ضروری باده باشد یکی از ارکان اصلی استانداردهای مدیریت کیفیت در ...

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

23 مه 2009 ... ... از تمام افراد اثرگذار در اجرای پروژه های حوزه سلامت تشکر می کنم ... آزمايشگاه
تشخيص طبى، موسسه اى پزشكى است كه طبق ضوابط قانونى ايجاد ... تبصره - كليه
آزمايشگاه موظفند در زمان تمديد پروانه، مفاد اين دستورالعمل ها را رعايت نمايند. .... ى)
برنامه ريزى و سازماندهى لازم جهت جلب رضايت مراجعين و رعايت منشور ...

کار و تامین - مشاوره بهبود سیستمهای مدیریت آزمایشگاه های تشخیص طبی

سیستم مدیریت کیفیت ویژه آزمایشگاه های تشخیص طبی ..... تضمین کیفیت روش
های اجرایی آزمایشات: آزمایشگاه باید سیستم ها و برنامه های اجرایی لازم جهت تضمین ...

چک لیست ارزیابی کیفیت در آزمایشگاههای تشخیص طبی

چک لیست ارزیابی کیفیت. آزمایشگاه. تشخیص طبی. آزمایشگاه مرجع سالمت
نیشابور. 2 ... آیا دستورالعمل جهت مدیریت ایمن و صحیح پسماند های آزمایشگاهی در
مراحل جدا ...

آزمايشگاه تشخيص طبي پاستور

دستورالعمل جمع آوری ادرار ... به سایت آزمایشگاه تشخیص طبی پاستور مهاباد خوش
آمدید . ... برای آزمایش های HLA و تشخیص بیماری های ژنتیکی، نیازی به ناشتا بودن
... سلامتی خود حتما سالانه یک مرتبه چکاب سلامتی را در برنامه کاری خود قرار دهید.

آزمايشگاه بالینی - مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س)

29 دسامبر 2010 ... آزمايشگاه كلينيكال مركز پزشكي الزهرا (س) با طرح واگذاري به بخش خصوصي ... تلاش
در جهت آموزش كاركنان جهت ارتقا سطح آگاهي و كيفيت عملكرد آنها ... 9- اجراي برنامه هاي
آموزشي و ارزيابي صلاحيت عملكرد كاركنان در بدو خدمت و بطور دوره اي .... وCA-540
Sysmex جهت انجام آزمايشات خون شناسي، انعقادي و تشخيص کم خوني.

ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ - EQAP

در ﻫﻤﯿـﻦ رﺍﺳﺘﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﻨﺘــﺮل ﮐﯿﻔﯽ ﺧـــﺎرﺟﯽ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﯽ دﮐﺘﺮﺍی ﻋﻠـﻮم. آﺯﻣـﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ، ﻋﻤﻠﻜﺮد آﺯﻣـﺎﯾـﺸﮕﺎ
هﻫﺎی ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻃﺒﯽ رﺍ در دور هﻫﺎی ﺯﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎ. ﺍرﺳـﺎل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ، ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮔﺰﺍرش
...

فلوچارت روشهای اجرایی در آزمایشگاه های تشخیص طبی

در این فایل روندهای اجرایی در آزمایشگاه های تشخیصی شامل روند پذیرش,نمونه گیری,
جواب دهی,جداسازی نمونه ها و...بطورکامل به صورت فلوچارت آمده اس.

اخلاق پزشکی در آزمایشگاه تشخیص طبی (مقاله مروری)

اخالق پزشکی، آزمايشگاه تشخيص طبی، حقوق بيمار واژگان كلیدي: تاريخ پذيرش
مقاله: ..... مهم ترين مراحل از لحاظ بروز مسائل اخالقی، مراحل قبل از انجام. آزمايش است ]13
[. ... درخواس ت ش ده و ديگر روش هاي اجرايي آزمايشگاهي و درستی. تفس ير را ...

دستورالعمل مديريت پسماندهای آزمايشگاهی - آزمایشگاه پاتوبیولوژی ...

اين دستورالعمل با هدف ارائه اصول صحيح دفع پسماند های آزمايشگاهی و به منظور حفظ ...
وزيان آور ناشي ازبيمارستانها، مراکزبهداشتي درماني، آزمايشگاههاي تشخيص طبي ...
دفع اين پسماندها نياز به برنامه مديريتي دارد که شامل مراحل تفکيک يا جداسازی در ...

دستورالعمل کارکنان آزمایشگاه - آزمایشگاه اهواز | آزمایشگاه پاستور اهواز

کارکنان فنی مسئول انجام آزمايش ها : حداقل کاردان علوم آزمايشگاهی. ... نامه تاسيس
آزمايشگاه های اداره امور آزمايشگاه های تشخيص طبی و آسيب شناسی می باشد. ... اجرای
برنامه های آموزشی و ارزيابی صلاحيت عملکرد کارکنان در بدو خدمت و بعد از آن بطور
دوره ای

اصول آموزشی | LabAzmon

پرسنل آزمایشگاه های تشخیص طبی; مدیران آزمایشگاه های تشخیص طبی، بمنظور ... از
سطح اولیه اطلاعات هر فرد; برنامه ریزی بر مبنای یک مدل کلی بجای فرد به فرد; و … ...
Test Based Education یا آموزش مبتنی بر آزمون: این روش یکی از مدل های اجرایی، ...

دستورالعمل گزارش نتایج بحرانی

دامنه کاربرد: این روش اجرایی در تمامی بخش های فنی آزمایشگاه که نتایج آزمایشات را
به ... بسزایی در تفسیر و یا ماهیت تشخیص و یا پیشگیری از بیماری داشته باشد.

کنترل کیفی در آزمایشگاه تشخیص طبی [بایگانی] - انجمن پرشین تودی ...

9 فوریه 2011 ... اهمیت يادگيری آمار با مفاهيم پيچيده آن در آزمايشگاه تشخيص طبی چیست ؟ آمار علمی
است که به سازمان ..... اصول كنترل داخلي كيفيت در آزمايشگاه-نحوه ترسيم و تفسير
چارت هاي كنترلي .... نحوه اجرای برنامه کنترل دقت با سرم كنترل :

فراخوان دوم پانزدهمین کنگره ارتقاء کیفیت - دهمین کنگره بین المللی و ...

شـيب تنـد نمـودار ایـن تحـوالت در دو دهـه اخيـر بخصـوص بـا فـارغ. التحصيلـی همـکاران
... اینجانــب و همــکاران پرتاشــم در كميتــه هــای علمــی و اجرایــی كنگــره. اميــد داریــم
برگــزاری ... و مهار مقاومت میکروبی. استاندارد سازی و یکسان سازی روش های
آزمایشگاهی ... خویـش از آزمایشـگاه هـاي تشـخيص طبـي را تبييـن خواهنـد نمـود. انتظـار
مـي رود.

شرح وظایف آزمایشگاه - معاونت غذا و دارو - دانشگاه علوم پزشکی فسا

1- انجام آزمونهای شیمیایی بر اساس استاندارد های ملی و دستورالعمل های اداره كل و مراجع
معتبر علمی ... 17- اجرای برنامه های کشوری حذف جوش شیرین از نان های سنتی و PMS
در ارتباط با معاونت ... تشخیص نیاز های آموزشی پرسنل و انعکاس به مسئول کیفیت.

اساسنامه مركز خدمات تخصصي آزمايشگاه تشخيص طبي (اصفهان) - دفتر ...

اساسنامه‌ مركز خدمات‌ تخصصي آزمايشگاه تشخيص طبي [1] وابسته‌ به‌ جهاددانشگاهي
واحد اصفهان كليات براي‌ ... 7- تصميم‌گيري‌ درخصوص‌ عقد و نحوه‌ اجراي‌ قراردادهاي‌ مركز.

اول کنترل مدارک و سوابق آزما

مستندسازی در آزمایشگاه های تشخیص پزشکی ... مدارک ممکن است در قالب خط مشی ها،
روش های اجرایی، دستورالعمل ها،. SOP ... وسعت آزمایشگاه و برنامه های ممیزی.

کار و تامین - مشاوره بهبود سیستمهای مدیریت آزمایشگاه های تشخیص طبی

سیستم مدیریت کیفیت ویژه آزمایشگاه های تشخیص طبی ..... تضمین کیفیت روش
های اجرایی آزمایشات: آزمایشگاه باید سیستم ها و برنامه های اجرایی لازم جهت تضمین ...

دستورالعمل اصول مستند سازی

مدارک آزمایشگاه. : روش صحیح و مطلوب انجام کلیه فعالیت های آزمایشگاه باید مکتوب.
شود ... نحوه اطمینان از دقت و صحت انجام آزمایش از طریق اجرای برنامه کنترل کیفیت.

الف تا ی - دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

آزمایشگاه جامع تحقيقات دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز: · آزمایشگاههای ....
برنامه های کارآموزی و کارورزی نیمسال دوم 93 - 92 دانشکده پرستاری و مامایی اهواز: ·
برنامه هفتگي نيمسال دوم 93- ... تشخیص آزمایشگاهی اشیریشیا کلی مولد اسهال ·
تصاوير ورزش ... دستورالعمل تشکیل کمیته زیباسازی در بیمارستان · دستورالعمل
تکمیل ...

اساسنامه مركز خدمات تخصصي آزمايشگاه تشخيص طبي (اصفهان) - دفتر ...

اساسنامه‌ مركز خدمات‌ تخصصي آزمايشگاه تشخيص طبي [1] وابسته‌ به‌ جهاددانشگاهي
واحد اصفهان كليات براي‌ ... 7- تصميم‌گيري‌ درخصوص‌ عقد و نحوه‌ اجراي‌ قراردادهاي‌ مركز.

اداره امور آزمایشگاهها - معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران

مجری خط مشی و دستورالعمل های آزمایشگاه مرجع سلامت،ریاست دانشگاه ومعاون درمان. ...
تدوین برنامه عملیاتی اداره امور آزمایشگاه ها متناسب با نیازها. ... ها و مدیریت اطلاعات
موسسات پزشکی، آزمایشگاه های تشخیص پزشکی اعم از بالینی، تشریحی، ژنتیک و
.

آزمايشگاه بالینی - مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س)

29 دسامبر 2010 ... آزمايشگاه كلينيكال مركز پزشكي الزهرا (س) با طرح واگذاري به بخش خصوصي ... تلاش
در جهت آموزش كاركنان جهت ارتقا سطح آگاهي و كيفيت عملكرد آنها ... 9- اجراي برنامه هاي
آموزشي و ارزيابي صلاحيت عملكرد كاركنان در بدو خدمت و بطور دوره اي .... وCA-540
Sysmex جهت انجام آزمايشات خون شناسي، انعقادي و تشخيص کم خوني.

اخلاق پزشکی در آزمایشگاه تشخیص طبی (مقاله مروری)

اخالق پزشکی، آزمايشگاه تشخيص طبی، حقوق بيمار واژگان كلیدي: تاريخ پذيرش
مقاله: ..... مهم ترين مراحل از لحاظ بروز مسائل اخالقی، مراحل قبل از انجام. آزمايش است ]13
[. ... درخواس ت ش ده و ديگر روش هاي اجرايي آزمايشگاهي و درستی. تفس ير را ...

شرح وظایف آزمایشگاه - معاونت غذا و دارو - دانشگاه علوم پزشکی فسا

1- انجام آزمونهای شیمیایی بر اساس استاندارد های ملی و دستورالعمل های اداره كل و مراجع
معتبر علمی ... 17- اجرای برنامه های کشوری حذف جوش شیرین از نان های سنتی و PMS
در ارتباط با معاونت ... تشخیص نیاز های آموزشی پرسنل و انعکاس به مسئول کیفیت.

دستورالعمل کارکنان آزمایشگاه - آزمایشگاه اهواز | آزمایشگاه پاستور اهواز

کارکنان فنی مسئول انجام آزمايش ها : حداقل کاردان علوم آزمايشگاهی. ... نامه تاسيس
آزمايشگاه های اداره امور آزمايشگاه های تشخيص طبی و آسيب شناسی می باشد. ... اجرای
برنامه های آموزشی و ارزيابی صلاحيت عملکرد کارکنان در بدو خدمت و بعد از آن بطور
دوره ای

اول کنترل مدارک و سوابق آزما

مستندسازی در آزمایشگاه های تشخیص پزشکی ... مدارک ممکن است در قالب خط مشی ها،
روش های اجرایی، دستورالعمل ها،. SOP ... وسعت آزمایشگاه و برنامه های ممیزی.

آشنایی با شغل کارشناس آزمایشگاه تشخیص طبی - ای استخدام

31 دسامبر 2014 ... کارشناسی که در آزمایشگاه های تشخیص طبی کار می کند، نمونه گیری از افراد را انجام
و در ... علاقه مندی به کارهای عملی; توانایی برنامه ریزی کارها; توانایی مدیریت و
سازماندهی (برای ... تحصیلات لازم و نحوه ورود به شغل بینایی سنج ..... عمومی دستگاه
اجرایی (آزمون فراگیر) · دفترچه سوالات اولین آزمون فراگیر با پاسخنامه ...

فلوچارت روشهای اجرایی در آزمایشگاه های تشخیص طبی - گوگل مارکت

19 سپتامبر 2016 ... برای به کمینه رساندن خطاهای آزمایشگاهی اجرای صحیح برنامه تضمین کیفیت
ضروری باده باشد یکی از ارکان اصلی استانداردهای مدیریت کیفیت در ...

_ ﮐﯿﻔﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان آﮔﺎﻫﯽ ﭘﺮﺳﻨﻞ از ﻧﺤﻮه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﺑﺎﻟﻪ

از ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎ در ﻣﻮرد روﺷﻬﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺟﺮاﯾﯽ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﭘﺰﺷﮑﯽ آﮔﺎﻫﯽ ﮐ. ﺎﻓﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي. : در ﺧﺼﻮص ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻃﺒﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺎس اﺳﺖ ﮐﻪ
آﻣﻮزش ﻫﺎي ﻻزم .... اﯾﻤﻨﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻔﮑﯿﮏ ، از وﺳﺎﯾﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮدي ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ دﺳﺘﮑﺶ ﮐﺎر، روﭘﻮش
،.

چک لیست ارزیابی کیفیت در آزمایشگاههای تشخیص طبی

چک لیست ارزیابی کیفیت. آزمایشگاه. تشخیص طبی. آزمایشگاه مرجع سالمت
نیشابور. 2 ... آیا دستورالعمل جهت مدیریت ایمن و صحیح پسماند های آزمایشگاهی در
مراحل جدا ...

اداره امور آزمایشگاهها »اداره نظارت - معاونت درمان

بازدیدهای مستمر از کلیه آزمایشگاههای تشخیص طبی دولتی و خصوصی ... دستورالعمل
تمدید پروانه ها جهت مطالعه در قسمت دستور العمل ها قابل دسترسی می باشد.

چک لیست ارزیابی کیفیت در آزمایشگاههای تشخیص طبی

چک لیست ارزیابی کیفیت. آزمایشگاه. تشخیص طبی. آزمایشگاه مرجع سالمت
نیشابور. 2 ... آیا دستورالعمل جهت مدیریت ایمن و صحیح پسماند های آزمایشگاهی در
مراحل جدا ...

سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه های تشخیص پزشکی

دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ﺟﻣﻊ آوري ﻧﻣوﻧﮫ ﺧون ورﯾدي و ﻣوﯾرﮔﻲ. Page 59. ﻓﻟوﭼﺎرت ﮐﺎري ﻓرآﯾﻧد ﻧﻣوﻧﮫ ﮔﯾري · ﻓﻟوﭼﺎرت
ﮐﺎري ﻓرآﯾﻧد اﻧﺟﺎم آزﻣﺎﯾﺷﺎت ﻓﻧﻲ ... ﭼﮏ ﻟﯾﺳت ﻣﻣﯾزى ﺑر اﺳﺎس اﻟزاﻣﺎت آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎه ﻣرﺟﻊ ﺳﻼﻣت ...

معاونت درمان - آئین نامه و دستورالعمل های اداره امور آزمایشگاه ها

دستورالعمل تمدید پروانه آزمایشگاه های تشخیص پزشکی ( اردیبهشت 95 ) / دانلود
فایل. مدارک مورد ... مجموعه دستورالعمل های استاندارد کردن فرایندهای آزمایشگاه
تشخیص طبی - مرداد 94. چکیده سنجه های ... برنامه مدیریت پسماند به همراه چک لیست.
استانداردهای ...

آزمایشگاه پاتوبیولوژی مدیکال | بنیاد تشخیص طبی دکتر حسین ...

تستهای جدید راه اندازی شده، لطفاً قبل از ارسال با آزمایشگاه هماهنگ شود. توضیحات و
قیمت (ریال) نحوه ارسال روش نگهداری روزهای انجام نوع و مقدار نمونه نام تست No ۸۸۲۴۰۰
...

دانلود پاورپوینت پوشش دادن قالب ماهیچه

اقدام پژوهی دبیر تربیت بدنی چگونه توانستم دانش آموزان را به انجام ورزش صبحگاهی علاقه مند نمایم ؟

پروژه جامع و کامل درباره بررسی و ارزیابی دیپلماسی رسانه ای

تحقیق و بررسی در مورد وجه التزام در قراردادها

پروژه کارآفرینی تاسیس خدمات کامپیوتری با فرمت ورد(word)

پروژه آماده: بررسی و طراحی مکانیزم تغذیه کننده کاسه ای ارتعاشی در فرآیند مونتاژ (69 صفحه فایل ورد - word)

پروژه آماده: بررسی و طراحی مکانیزم تغذیه کننده کاسه ای ارتعاشی در فرآیند مونتاژ (69 صفحه فایل ورد - word)

پروژه آماده: بررسی و طراحی مکانیزم تغذیه کننده کاسه ای ارتعاشی در فرآیند مونتاژ (69 صفحه فایل ورد - word)

پاورپوینت درس سوم دین و زندگی یازدهم (معجزه جاویدان)

تكنولوژي های توليد فرآورده گوشتي (كالباسهاي حرارت ديده)